بومیسم
جستجو

پل یدی گوز

نتایج برای : پل یدی گوز

مرتب سازی:
پل یدی گوز
تاریخ ایران اضافه شده توسط تاریخ ایران
16/آذر/1398

157 بازدید

آدرس: اردبيل – ميدان پانزده خرداد ابتداي خيابان ساحليقدمت: صفويشماره ثبت: ۸۷۵ابعاد: ۴۶/۷۰×۳/۸۰×۳/۷۰ متربستر و مشخصه تاريخي پل:اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است.تاريخ شروع مرمت: سال ۱۳۷۴ ه. شتوصيف معماري:پل يدي گوز داراي هفت چشمه با پايه هاي سنگي و طاق هاي ضربي جناقي آجري مي باشد. اين چل ح ...