بومیسم
جستجو

پارک ملی خجیر

نتایج برای : پارک ملی خجیر

مرتب سازی:
پارک ملی خجیر
طبیعت ایران اضافه شده توسط طبیعت ایران
5/مهر/1398

218 بازدید

پارك ملي خجير همانند پارك ملي سرخه حصار در شرق تهران و در N3545 الي N3536 عرض شمالي و E5140 الي E5149 طول شرقي واقع شده و مساحت آن در حدود ۱۰۰۱۳ هكتار مي باشد. پوشش گياهي: بنه,بادام كوهي,ارس ,داغداغان, چنار,‌ سپيدار,‌ پده ,‌بيد ,زالزالك تبريزي ,‌افرا, زبان گنجشك,‌عرعر, اقاقيا ,‌ كاج ,‌ تنگرس ,‌تمشك ...