روستای زرنان زنجان

روستای زرنان زنجان
روستای زرنان زنجان

روستای بکر و دیدنی زرنان زنجان در ۱۰ کیلومتری زنجان قرار گرفته است .این روستا به دلیل پخت نانهای زرد رنگش به ای نام معروف شده است . این روستا طبیعت زیبا و آب و هوای خوبی دارد . ... ادامه مطلب

0 0 ایران / استان زنجان / زنجان / روستای زرنان زنجان