روستای ده سرخ اصفهان

روستای ده سرخ اصفهان
روستای ده سرخ اصفهان

روستای ده سرخ بزرگترین روستای بخش گركن جنوبی است مردمی با دو زبان و لهجه فارسی وتركی . وسعت كلی روستا طبق طرح هادی ۷۰۵۳۴۷ متر وكل زمینهای كشاورزی آن ۱۸۰۰۰ جریب كه با ۷۰۰حلقه چاه آب آن تامین می گردد ۷۰واحد دامداری دارد و محصولات عمده آن گندم ،برنج،علوفه،ذرت،جو،انگور می باشد .بقعه امامزاده سید جلال از ... ادامه مطلب

0 0 ایران / استان اصفهان / مبارکه / روستای ده سرخ اصفهان