بومیسم
جستجو

روستای محرمان

نتایج برای : روستای محرمان

مرتب سازی:
روستای محرمان
روستا شناسی اضافه شده توسط روستا شناسی
10/شهریور/1398

147 بازدید

محرمان روستایی زیبا دارای طبیعت بکردر جنوب غربی شهرستان شفت دراستان گیلان قرار دارد.این روستاباداشتن حدود۸۲۹هکتاردر سنگ ۵۸بخش ۲۱گیلان واقع شده ودارای ۷۰خانوارو۲۴۳نفر میباشد.اهالی خونگرم که بیشتر شغلشان کشاورزی ومشخصا برنجکاری است درمنطقه به نماد اتحادوهمبستگی شهره اند.گویش آنهالهجه شیرین تالشی ودارا ...