بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو

رودخانه هرود آباد

نتایج برای : رودخانه هرود آباد

مرتب سازی:
رودخانه هرود آباد
طبیعت ایران اضافه شده توسط طبیعت ایران
30/شهریور/1398

366 بازدید

هروچاي در شهرستانهاي خلخال و کوثر که جنوبي ترين شهرستانهاي استان اردبيل محسوب مي شوند، جريان دارد. اين ناحيه وسيع توسط چندين روخانه بزرگ و کوچک زهکشي شده و تمامي آبهاي سطحي آن از طريق قزل اوزن و سفيدرود به درياي خزر مي ريزد. بزرگترين شبکه زهکشي در منطقه خلخال رود بزرگي است که از سه رود هروچاي، آرپاچ ...