بومیسم
جستجو

دژ زلال انگیز

نتایج برای : دژ زلال انگیز

مرتب سازی:
دژ زلال انگیز
تاریخ ایران اضافه شده توسط تاریخ ایران
28/دی/1398

135 بازدید

در تیغه کوهی در دره باریکه سرطرهان کوهدشت که رود سیمره در ان جریان دارد آثار یک دژ باقی مانده که به دژ زلال انگیز معروف است. ساختمان دو طبقه دژ با سنگ قلوه و گچ ساخته شده است.سمت خاوری و جنوبی دژ به رود سیمره منتهی میشود که عبور از آن با توجه به ارتفاع تیغه کوه و دیواره دژ ناممکن است بیش تر دیوارهای ...