بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو

جنگل حرا تیاب

نتایج برای : جنگل حرا تیاب

مرتب سازی:
جنگل حرا تیاب
طبیعت ایران اضافه شده توسط طبیعت ایران
14/شهریور/1398

280 بازدید

استان هرمزگان پذيراي بخشي از گياهان ماندابي است . با نظري به سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان در جنوب ايران گستره اي متفاوت از تمامي خاك ايران را نمايان مي‌سازد . شرايط اقليمي خاص اين منطقه استقرار گياهاني را باعث شده است كه با آن جامعه سازگاري داشته و و جوامع گياهي را تشكيل داده اند ، جامعه گي ...