بومیسم
جستجو

آرامگاه امیر حیدر

نتایج برای : آرامگاه امیر حیدر

مرتب سازی:
آرامگاه امیر حیدر
تاریخ ایران اضافه شده توسط تاریخ ایران
16/آذر/1398

131 بازدید

این بنا در دولت آباد اسفندقه از توابع جیرفت واقع شده و متعلق به دوره صفوی است. بنا دارا ی گنبددو پوشه، ایوان های دو طبقه، چند طاقنما و چند راهرو است. نقشه بنا از داخل چهار ضلعی است که در بالا آن را به هشت ضلع و هشت طاقنما تبدیل نموده اند و سپس گنبد مدور یک پوش را بر آن ساخته اند. جبهه خارجی بنا آجری ...