بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 360
لاهرود

توضیحات

شهرلاهرود(مرکزبخش مشگین شرقی) در۱۶کیلومتری مشگین شهرو۵۵کیلومتری شهراردبیل قراردارد لاهرودتنهاراه ارتباطی قله سربه فلک کشیده سبلان وآبهای گرم معدنی قوتورسویی وشابیل با دیگرمناطق است لاهرود دارای اماکن مذهبی وتوریستی متعدد می باشدازجمله اماکن مذهبی بقعه مبارکه حضرت امامزاده سید ابراهیم بن موسی الکاظم می باشد که آرامگاه سیدبزرگواردرمرکز شهرلاهرود با زیربنای بالغ بر/۱۵۰۰متزمربع احداث ومورد استفاده زائرین ومسافرین گرامی است بقعه امامزاده سید ابراهیم (ع) دارای کتبخانه – زائرسرا – شیستان – مطبغ خانه – حسینیه وحرم خواهران ومسجد وحرم برادران – دفترهیئت امناء – وضوخانه وسایرمحدثات بوده که بازسازی واحداث اماکن یاد شده ازسال ۱۳۷۷با کمک زائرین محترم ومساعدت لاهرودیهای مقیم تهران واهالی شهرلاهرود وزیرنظراداره اوقاف وامورخیریه آغازومورد بهره برداری می گیرد وفازبعدی احداث نیزشروع خواهد شد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها