بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای شهرستان

توضیحات

معرفی کامل روستا و اعلام موقعیت جغرافیایی
روستای شهرستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در ۴۹ درجه و ۴۱ دقیقه طول و ۳۷ درجه و ۸ دقیقه عرض جغرافیایی واقع گردیده است.
طبق تقسیمات کشوری روستای شهرستان یکی از روستاهای دهستان حاجی بکنده از بخش خشکبیجار شهرستان رشت می باشند. این روستا از سمت شمال به روستای امین آباد از جهت شرق به شهمیرسرا از سمت جنوب به روستای نوده و از جهت غرب به روستای گیلوا محله محدود می گردد.
فاصله این روستا نسبت به مرکز دهستان ( روستای حاجی بکنده ) ۵/۱کیلومتر ، نسبت به مرکز بخش ( شهر خشکبیجار ) ۷ کیلومتر و نسبت به مرکز شهرستان و استان ( شهر رشت ) ۱۷ کیلومتر است .
آمار های بدست امده از سرشماره عمومی نفوس مسکن که در سالهای ۴۵، ۵۵ ، ۶۵ و ۷۵ تعدا جمعیت روستای شهرستان به ترتیب ۱۱۸۱ – ۱۱۹۲- ۱۳۱۱ و ۱۰۵۳ نفر بوده است و نرخ رشد جمعیت روستا هم در دهه های ۵۵ – ۴۵ ، ۶۵-۵۵ و ۷۵-۶۵ به ترتیب برابر ۲/۵ ، ۷/۴ و ۱۷/۲ – درصد بدست آمده است .مقایسه نرخ رشد جمعیت روستای شهرستان ۱۷/۲- درصد می باشد .
طبق آمار نفوس مسکن سال ۱۳۹۰ جمعیت روستا ۹۵۰ نفر و ۳۰۰ خانوار در روستا ساکن می باشند که ۴۹۰ نفر مرد و ۴۶۰ نفر زن می باشند و ۷۵ % مردم باسواد هستن د.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.