بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای میرعبدلی

توضیحات

روستای میرعبدلی ازتوابع بخش باینگان وشهرستان پاوه می باشد فاصله روستا تا مرکز بخش ۱۶کیلومتر است روستای میرعبدلی بر روی جاده ی فرعی قرار دارد که از جاده ارتباطی پاوه باینگان درسه راهی آریت وصل می گرددکه این مسیر خود به تنهایی تاجاده اصلی ۶کیلومتراست.فاصله روستا تا مرکز شهر بانه وره ۹کیلومتر است وبطرف پاوه ۲۳کیلومترمی باشد این روستا از لحاظ وضعیت طبیعی روستایی کوهستانی محسوب می شود روستای میرعبدلی درطول جغرافیایی ۲۳/۴۶وعرض ۵۶/۳۴قرارگرفته وارتفاع آن از سطح دریا۱۷۳۰متراست حداقل دما ۱۲- وحداکثردما ۳۹درجه می باشد تعداد روزهای یخبندان ۶۷روز ومتوسط باراندگی ۱/۷۶۳میلمتر ورطوبت هوا در این روستاحداقل ۲۱وحداکثر ۵/۶۳درصد بوده است.
روستای میرعبدلی بنجو قدیمی ترین روستای کردنشین درایران استان کرمانشاه شهرستان جوانرودبخش کلاشی درهمجواری مزران قراردارد.ورودخانه سیروان ازکنارروستامی گذرد.درقدیم تمام مردم طایفه میرعبدلی مشهور به میراولی درآنجا ساکن بودند که بعلت کمبودامکانات تعدادی زیادی خانواربه روستای میرعبدلی زرین چیا دربخش باینگان که ۵۰ کیلومتر ازهم فاصله دارندمهاجرت کرده اندوحدود۷۰خانوار درآن روستا در زمستان وپاییز ساکن هستندمردم این روستا از طریق دامداری وسقز چینی امرارمعاش خود را تامین می نمایند ودربهار وتابستان به روستای میرعبدلی زرین چیا که از توابع بخش باینگان می باشد کوچ می کنند ودرپاییز و زمستان دوباره به این محل برمی گردند.
میرعبدلی :یکی ازقدیمی ترین روستاهای کردنشین مشهوربه میراولی در بخش باینگان شهرستان پاوه دراستان کرمانشاه می باشد.ساکنین روستا تمامآسادات می باشند.مردمان این روستا از نظر قومی از ایل جاف محسوب می شود ودارای همسانی فرهنگی واجتماعی هستند لازم به ذکر است که ساکنین این روستااکثرآخویشاوندند که نقش مهمی درهمسانی فرهنگی واجتماعی روستا نشینان ایفا می کند.موقعیت جغرافیایی آن ازطرف غرب به روستای لاران وازطرف شرق به روستای چیلانه وازطرف شمال به روستای آریت سه راهی باینگان وازجنوب به کوه گرمه زناو وچالاو متصل می باشد.مردم این خطه به زبان کردی سورانی صحبت می کنندوحدود ۱۷۰خانوار نزدیک به ۷۵۰نفر جمعیت دارد.مردمان این روستا اغلب به کشاورزی ودامداری مشغولند.زمستانی سخت درپیش دارند درعوض بهاری سرسبز باطراوت ومعطر،ازلحاظ گردشگری هرساله بخصوص دربهار مهمانانی به این منطقه می آیند وازمنطقه چالاو وغارسنگی حسین درسه کیلومتری روستا دیدن می کنند.وجودیک جلد قرآن بنام ( قرآن رش) که مشهور می باشد در روستاقدمتی۴۰۰ساله داردخود نشان ازفرهنگ وتمدن اسلامی کهن در این روستا بوده که به اجداد مردم این روستا محمد میراول مشهور به ( حمه میراول )هدیه شده است. ودراصل میرعبدلی به دو روستا تقسیم شده است که دیگری به نام ( میرعبدلی بنجو) درشهرستان جوانرود و بخش کلاشی نزدیک به ۷۰خانوار درهمجواری مزران قرار دارد .وشغل اصلی مردم این روستا دامداری می باشد که درپاییز وزمستان در آنجا سکونت دارند ودر اوایل خرداد بطرف میرعبدلی زرین چیا کوچ می کنندوتا اوایل مهرماه در همین محل ساکن هستند.
بااندکی خلاصه درآبان ۱۳۹۱توسط محی الدین بهرامی نوشته شده است.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها