بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
موزه جیرفت

توضیحات

موزه جيرفت تعدادي از اشياء كشف شده در اين محل نگهداري مي شود . بخش عمده اين اسياي بازيافتي را ظروف تزئيني ساخته شده از سنگ صابون تشكيل مي دهد .از ميان حدود هزار قلم شي بازيافتي در حدود سيصد قلم از ظروف سنگي تزئين شده با نقوش برجسته و گاه كنده كاري شده براي ترصيع تشكيل مي دهد ، كه نقش مايه هاي تزئيني آنها را انواع خاصي از جانوران ، موجودات هيولايي و افسانه اي ، انسان و نيز گونه هاي چندي از گياهان مانند نخل ، نماي باروي دور شهرها و بناهاي درون آن را در برمي گيرد . بقيه اين اشياء به طور تقريبا برابر ميان گونه هاي ديگري از آثار هنري تقسيم شده است كه آنها عبارتند از :الف ) سرديس و تنديس انسان و جانوران از سنگ مرمر .ب ) پيكره انسان و جانوران از سنگ صابوني .ج ) پيكره انسان و جانوران از مفرغ يا بخشي از اشياي تزئيني پيچيده تر .د ) افزون بر ظروف ، گونه هاي متعددي از اشياء متفاوت از همان سنگ مانند چهار پايه ( به احتمال نماي معبد ) با شباهت بسيار زياد به يافته هاي مشابه از حفريات شهداد .ه ) سفال منقوش يا ساده شبيه سفالهاي به دست آمده از شهداد ، تپه يحيي در كرمان و شهر سوخته سيستان كه تاريخ آنها به اواخر هزاره چهارم و هزاره سوم ق . م مي رسد .و ) اشياي كوچك گوناگون از سنگ لاجورد ، مانند مهره هاي مسطح و استوانه اي با نقش مايه هاي انسان ، شير با سر انسان ، عقاب و نقوش هندسي همراه با پيكرهاي انسان و جانور و سرانجام ظروف ساده ، مهره هاي استوانه اي و پيكرهاي گوناگون از سنگ مرمر . ظروف سنگي منقوش جيرفت از لحاظ سبك به گروه سري قديمي قديمي ترين گروه از سه گروه ظروف سنگ لاجوردي تعلق دارد كه آن را به اواسط هزاره سوم ق . م تاريخ گذاري كرده اند .

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.