بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای گشميران

توضیحات

وجه تسميه:
درزمانهاي قديم بنام گشت ميران بوده كه به معناي گشت بزرگان بوده است وبعدها به گشميران تعغييرنام يافته است اين روستاي كوهستاني وزيبامتعلق به شهرستان منوجان است وفاصله ان تا شهرحدود۸۰كيلومتر مي باشد قدمت وتاريخچه اين روستاتقريبآبه حدود۵۰۰سال پيش مي رسد. ازشخصيتهاي بزرگ مي توان به افرادي چون شيخ حسن وشيخ بختياربزرگ طايفه كوه شهري نام برد كه در حدود۳۰۰سال پيش زندگي مي كردند. شيخ بختيارانساني ازاده وطايفه دار بوده است كه همواره ياروياورمردم بوده است واز خوانين وحكومت هاي غاصب جلوگيري مي كرده است وجان خود را براي حفظ قلمرو خود ومردمانش فدا كرده است .وخوانين ان زمان كه نتوانستند اورا مطيع خودسازندبه جنگ با او ومردمانش مي پرداختندوسرانجام اين مرد بزرگ وازاده رابه همراه سه برادرش به شهادت مي رسانند.از خصوصيات بارزاين مردم از زمان هاي گذشته تاكنون پايداري واستقامت در برابر ظلم وستمگران بوده است وبا از خصوصيات وجوددادن تلفات جاني هرگززيربارزورحاكمان ستمگرنرفتند.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها