بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 310
شهرهرند

توضیحات

شهر هرند از توابع استان اصفهان با فاصله ۵۲ درجه و۲۶ دقيقه طول جغرافيايي از نصف النهار گرينويچ وعرض جغرافيائي ۳۲ درجه و۳۳ دقيقه وارتفاع ۱۵۴۰ متري از سطح دريا در ۸۵ كيلو متري شرق شهر اصفهان واقع شده است .از شمال به دشت واز جنوب به رودخانه زاينده رود منتهي مي شود وراه آهن سراسري اصفهان ، كرمان از ۵ كيلومتري وجاده سراسري اصفهان نائين- يزد از ۱۸ كيلو متري شمال آن ورودخانه زاينده رود از ۱۳ كيلومتري جنوب آن مي گذرد.
اين شهر در سال ۱۳۷۲ هـ.ش توسط تقسيمات كشوري بعنوان مركز بخش جلگه انتخاب شده است وچون محل اتصال ومركز بخش جلگه ، كوهپايه وبن رود مي باشد داراي موقعيت خوبي در منطقه مي باشد اين شهر از سه طرف به سرزمينهاي نسبتا“ بلند وشيب دار منتهي ميشود وسرزميني است گود ونسبتا“ شيب دار وپديده طبيعي خاصي در اين شهر وجود ندارد ونيز داراي حريمي به وسعت ۱۲۰۰ هكتار از شمال به راه آهن سراسري اصفهان- كرمان از جنوب به مزرعه ديزيچه از شرق به كيلومتر ۷ روستاي هاشم آباد واز غرب به كيلومتر۳ روستاي قهي منتهي مي گردد ومحدوده اين شهر به ميزان ۵۰ هكتار بوده وجزء شهرستان اصفهان ومركز بخش جلگه مي باشد .
آب و هوا
آب وهواي اين شهر نيمه بياباني وداراي بارندگي كم مي باشد . تابستانها هوا در اين شهر گرم وسوزان ودر زمستانها بسيار سرد مي گردد كه بعضي از سالها با باران وبرف ودر بعضي سالها خشك مي باشد پوشش گياهي آن كوتاه واستپي مي باشد وآبهاي زير زميني آن اغلب شور است ، آب كشاورزي نيز توسط قنوات معروف وتاريخي اين شهر تامين مي شود اين قنوات كه گاه طول بعضي از آنها به ۱۸ كيلو متر وعمق آن در گود ترين نقاط آن به ۱۰۰ متر مي رسد وتوسط نيروي انساني در زمانهاي قديم حفر شده ، متاسفانه در سالهاي اخير بخاطر بي توجهي به اين قنوات وحفر چاههاي عميق در اطراف آنها در حال خشك شدن مي باشد.
شناخت خصوصيات اكولوژي مناطق مختلف جهان واز جمله كشور عزيزمان ايران براي هر فردي لازم وضروري است .استان اصفهان با وسعتي كه مي توان گفت چندين برابر بعضي از كشورهاي جهان است در مركز ايران چون نگيني مي درخشد واز نظر آب وهوا وفرهنگ نيز داراي تنوع وگستردگي است به عنوان مثال آب وهواي مناطق غربي اصفهان نقطه مقابل آب وهواي مناطق شرقي است وحدودا“ ۴۰ تا ۵۰ درجه تفاوت دارد به همين خاطر معرفي شهرهاي كوچك وبخشهايي كه از جهت قدمت ممتاز اما فراموش شده اند وگرد نسيان بر چهره آنان پاشيده شده ضرورت فوق العاده دارد .در اين ميان معرفي شهر كوچك هرند كه پيوسته با همگي كوچكي مهد علم وپرورش مرداني نامور در تاريخ ايران ومكان مردمي با فرهنگ وبا ايمان بوده ودر خود آثار باستاني با قدمت يك تا دو هزارساله دارد وفرهنگي غني وباستاني كه آن را به شهر دارالمومنين ونگين كوير شرق اصفهان مي شناسند.
مشاهیر
از مشاهير قبل از اسلام مي توان از آبسا كه يكي از وزراي اردشير بابكان وزير دولت ساساني – عمر الهرندي دانشمند واديب قرن پنجم وششم هجري قمري ونويسنده كتاب درو صدف وابوالعلاء سهلوي هرندي عارف وسالك اهل طريقت نام برد كه مدفن او در مزرعه ديزيچه مشهور به پير ، زيارتگاه اهل دل است ، همچنين بديع الزمان هرندي دبير دربار شاه عباس صفوي ايت اله ميرزا عبدالعلي نحوي هرندي از ادباي زبان عرب از جمله دانشمندان ورجال بنامي هستند كه نام آنها در تاريخ اين شهر ثبت شده است وبه دليل اينكه در مسير تجارت وراه اصلي يزد وشيراز بوده است مورد بازديد شخصيتهاي بسياري، اعم از سياسي علمي وفرهنگي دورانهاي مختلف قرار گرفته كه از آن ميان مي توان به امام محمد غزالي وشيح بها الدين عاملي اشاره نمود حاج شيخ محمد حسين شريعت .حاج شيخ يحيي فاضل هرندي حاج سيد محمد حسين حسيني حاج شيخ شكراله محقق وعالم جليل القدرحاج سيد محمد جواد افضل هرندي و آقا كمال الدين حسيني هرندي از علماي به نام معاصر كه متوفي گرديده اند ومدفن سه تن از اين علما ( حاج آقا افضل ، آقا كمال الدين ، سيد محمد تاج زاد) در شهر مي باشد كه مردم از شهر ها وروستاهاي همجوار همه روزه براي زيارت آن قبور مطهر به شهر هر سفر مي نمايند.
اقتصاد و مشاغل
اقتصاد قديم اين شهر در قديم الايام تجارت ، صنايع دستي ، قالي بافي، كشاورزي .دامپروري بوده است . به طوري كه اين شهر بزرگترين صادر كننده مس به شهرهاي اصفهان ، كاشان ، يزد وكرمان بوده وبازار مسگرها بيانگر اين مطلب است .پارچه بافي يك از شغلهاي مهم اين شهر بوده است آهنگري ،رنگرزي ،پنبه پاك كني ،نمد مالي و كلاه مالي از شغلهاي قديمي اين شهر بوده است . اقتصاد جديداقتصاد اين شهر در حال حاضر بر پايه صنعت حمل ونقل بار، قالي بافي ، كارهاي خدماتي، تجارتي وكشاورزي وكارگاهي وگاوداري صنعتي مي باشد .پس از شغل كاميونداري قالي بافي از كارهاي رايج در اين شهر مي باشد كه اغلب دختران وزنان به آن اشتغال دارند . در اكثريت خانه ها حداقل يك دار قالي بر پا مي باشد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :