جستجو
قنات شهرک امید

توضیحات

آدرس – تهران شمال شرقی شهر تهران، شهرک امید
قنات شهرک امید، از دیگر اماکن دیدنی داخل شهرک است که از سالهای پیش وجود داشته و همچنان از قنات های زنده و جاری تهران است .

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5