جستجو
روستای گزلبن

توضیحات

روستاي گزلبن در شرق استان گيلان و در شهرستان رودسر و در جنوب غربي شهر زيبا و مهمان نواز رحيم اباد قرار دارد .روستاي گزلبن با داشتن مردمان غيور و خون گرم و مهمان نواز و مهم تر از همه خدا ترس به زندگي روزمره خود مشغول اند.
فصل بهار موقع كار انها است و مردم در فصل بهار به برداشت چای مشغول هستند. و درامد زندگي خود را از اين راه بدست مي آورند.
فصل زمستان به برداشت پرتغال (مرکبات)مشغول هستند. وزمستان خود را از اين راه سپري مي كنند.
وفصل پاييز وتابستان تقريبا فصل استراحت انها است.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها