جستجو
شهر جلین

توضیحات

شهر جلین در ۵ کیلومتر شرق گرگان و در مسیر جاده اصلی گرگان – مشهد قرار دارد
این شهر در سال۱۳۸۷ از روستای جلین تبدیل به شهر جلین شد که این شهر شدن پیامدهایی برای جلین داشت که میتوان گفت در کل خوب بود
اما جمعیت تقریبی جلین حدود ۷۰۰۰ نفر میباشد که ۴۰۰۰ نفر آن را جمعیت خود جلین تشکیل میدهد و حدود ۳۰۰۰ نفر آن را جمعیت سیستانی نشین محله حسن آباد جلین تشکیل میدهد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :