بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 297
بندر کوهستک

توضیحات

بندر ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ در استان هرمزگان ازﺗﻮﺍﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ سیریک ، ﺩﺭ ۳۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﯿﻨﺎﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ بندر ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﮐﻼﺕ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﮐﻮﻩ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ بندر، ﺩﺭ ﮐﺮﺍﻧﻪ دریای مکران(دریای عمان)ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. بندرﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ، ﮔﺮﻡ ﻭ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ، ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺍﺳﺖ ﻗﺪﻣﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻧﺪﯾﻪ ﻭ ﻗﺎﺟﺎﺭﯾﻪ ﻣﯽﺭﺳﺪ. ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﻭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﯾش ﺑﻨﺪﺭﯼ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨد. همجواری این شهر با دریا امکان ماهیگیری و دریانوردی را فراهم آورده در این شهر نخلستان های انبوه و گسترده ای وجود دارد. کوهستک در ساحل مکران( دریای عمان) استقرار یافته است و بافت مسکونی متراکمی دارد.مصالح به کار رفته در ساخت خانه های قدیمی از مصالح بومی خشت و گل و آهک و برگ و تنه ی درختان خرما میباشدودر ساخت خانه های جدید از مصالح ساختمانی جدید استفاده میشود.
برخی از مهم ترین جاذبه های گردشگری کوهستک:
*قلعه کوهستک ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯼ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭﯾﺎﺑﺎﻧﯽ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ از این قلعه بقایای اندکی بر جای مانده است
*آرامگاه علی جلال نیکخواه که از مشاهیر است و در گورستان قدیمی مدفون است.
*ساختمان قدیمی گمرک که یکی از آثار دیدنی و تاریخی این شهر است معماری جالب توجهی دارد و به دوره قاجاری منسوب است و همچنین در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
*ساحل زیبای ماسه ای که یکی از زیبا ترین ساحل های ایران میباشد.
*تپه های ماسه ای بسیار زیبا که در شمال این شهر قرار دارند.
*پیست اتومبیل رانی و موتور سواری که در ساحل شمالی و جنوبی این شهر وجود دارد.
*موج شکن بندر کوهستک که در آن انواع لنج و قایق وجود دارد.
*بند کولو که در فصل زمستان و بهار از مناطق بکر و دیدنی میباشد.
ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ های ﻭﯾﮋﻩ کوهستک ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﺮﻭﺳﯽﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ، ﺧﺘﻨﻪ ﺳﻮﺭﺍﻥ، ﺩﻋﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ.
ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎ، ﺳﺒﺐ ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻭﺻﻒ ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺁﻧﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻟﯿﻠﺮﻭﻻﺭﻭ، ﻟﻮﺗﯽ، ﺷﺮﻭﻧﺪ، ﺯﻫﯿﺮﯼ ﻭ ﻧﺎﺯﻧﯿﮏ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﻮﺩﯼﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﺞ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺗﻮﭘﺎ، ﺩﺭﺍ، ﺭﻣﺎﺯﺍ، ﯾﮏ ﻗﻞ ﺩﻭﻗﻞ، ﺩﺍﺭﮐﻠﮑﺎ، ﺁﺯﺍﺩﺍ، ﮐﺎﻣﭙﻮﺕ، ﺍﻧﺘﻼ، ﮐﻔﻠﯿﺘﺎ ﻭ ﺗﯿﻠﻤﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ
ﺍﻧﺒﻪ، ﻟﯿﻤﻮ،گارم زنگی، ﻣﯿﮕﻮ، ﻣﺎﻫﯽ، ﻧﺎﻥ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎ و حلوا های ﻣﺤﻠﯽ ، ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﻏﺎتی های ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺁﯾﻨد.
صنایع دستی کوهستک عبارتند از: ﮔﺮﮔﻮﺭ ﺑﺎﻓﯽ، ﺯﺭﯼ ﺑﺎﻓﯽ، ﺳﻮﺯﻥ دوزی، ﺷﮏ ﺑﺎﻓﯽ، ﺧﻮﺱ ﺩﻭﺯﯼ، ﺑﺮﻗﻊ ﺩﻭﺯﯼ ﻭ ﺻﺪﻑﻫﺎﯼ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ و…
بیشتر زنان و دختران از روبنده و برقع استفاده می کنند و از لباس های بندری و بلوچی استفاده می کنند و مردان نیز ترکیبی از لباس های بندری، بلوچی ،استفاده می کنند.
از غذا های خوش طعم و بی نظیر کوهستک می توان به ﻗﻠﯿﻪ ﻣﺎﻫﯽ، ﻫﻮﺍﺭﯼ، ﮐﭙﺎﺗﯽ، ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻣﻠﻤﻮﮎ، ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺒﺎﺏ، ﺑﺎﻻﺗﺎﺑﻪ، ﺧﺮﻣﺎ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ، ﭼﻨﮕﺎﻝ، ﺣﻠﻮﺍ ﺩﺍﺭﯼ، ﺑﺮﯾﺠﯽ، ﭼﯿﺎﺗﯽ نان و روغن و هواری ماهی سوری اشاره کرد.
از درختانی که در کوهستک و اطراف آن یافت میشود میتوان به کهور،کرت،کنار،کرگ(استبرق) ،نخل،لور انجیر معابد،گز،توچ و … می توان اشاره کرد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :