بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
موزه علوم و فنون آموزش و پرورش اصفهان

توضیحات

اين موزه گنجينه اي از وسايل و امكانات در زمينه هاي فيزيك؛ شيمي ؛ زيست شناسي ؛ زمين شناسي ؛ فني حرفه اي و كاردانش؛ اكوسيستم ها و…. مي باشد كه سير تحول و تطور علوم و فنون را در منظر دانش آموزان، دانشجويان معلمان و كليه علاقمندان قرار مي دهد تا ضمن آشنايي با ذخاير زيست محيطي و پديده هاي طبيعي و باور توانمندي هاي خود، زمينه بروز و ظهور استعدادهاي نسل جوان فراهم گردد.
شيمي
علم شيمي مطالعه ي ساختار و خواص تركيبات و تغيير شكل مواد است وريشه ي واژه ي آن در كلمه ي كيميا مي باشد كه از زبان پارسي باستان گرفته شده است و اروپاييان با اين واژه و دانش آن از طريق مسلمانان آشنا شدند و اين علم را به نام Alchemy شناختند.در موزه ي علوم و فنون آزمايش هايي از شيميدانان معروف ايراني مانند جابربن حيان (پدر علم شيمي و كاشف جوهر گوگرد ) و محمد زكرياي رازي (كاشف الكل ) معرفي شده است تا با به نمايش درآمدن جلوه هايي از اين دانش در قرون و اعصار گذشته از خدمات دانشمندان ايراني و اسلامي به دنياي علم قدرداني گردد.
قسمت هاي ديگر بخش شيمي شامل تجهيزات و وسايل مختلف براي ارائه مطالبي به بازديد كنندگان مي باشد كه تعدادي از آن ها جهت ايجاد انگيزه و تفكر دربازديد كنندگان بوده كه به شرح زير معرفي مي گردد:
اسپكتروفتومتر ، لوله هاي تخليه ي الكتريكي، برف مصنوعي، دستگاه گلاب گيري، انواع روش هاي جداسازي، پيل الكتروشيميايي، الكتروليز، آبكاري، دستگاه تقطير جزء به جزء نفت خام ، سانتريفوژ، دستگاه تهيه بيوگاز و…
همچنين بيوگرافي همراه با تصاويرتعدادي از دانشمندان اين علم درمعرض معرفي و بازديد قرارگرفته است.
طي سال هاي اخير در بخش شيمي سعي شده تقريبا تمامي آزمايش ها به صورت عملي و در حضور بازديد كنندگان انجام گيرد كه بدين منظور هر ساله تعدادي از آزمايشات جديد در دستور كار قرارگرفته واجرايي مي شود تا بازديد كنندگان با فن آوري روز و جلوه هاي مفيد و حيرت آورعلم شيمي در صنعت و اجتماع آشنا شوند.
فيزيك
در بخش فيزيك نيز بازديد كننده با زمينه هاي متنوع و جذاب پديده هاي فيزيكي آشنا مي شود و ضمن آشنايي با سير تحول تجهيزات در قانونمندي حاكم بر جهان هستي به تعمق مي پردازد.
در قسمتي ديگر از اين بخش بيوگرافي دانشمندان برجسته علم فيزيك ارائه شده است تا دانش آموزان با زندگي نامه ي دانشمندان و راه هايي كه اين برجستگان علم و دانش در طول زندگي طي كرده و خود را جاودان ساخته اند بيشتر آشنا شوند و درعين حال از تاريخچه ي علم فيزيك و فراز و نشيب هايي كه اين علم در طول تاريخ طي نموده تا اكنون كه به اين مرحله رسيده است كسب آگاهي نمايند.
فني و حرفه اي
در بخش فني و حرفه اي نيز سير تحول علوم در زمينه هاي الكترونيك ،الكتروتكنيك ، ساخت و توليد، متالورژي ، كامپيوتر، عكاسي، خياطي، تصوير برداري ، چاپ، امور زراعي و باغي و ….در معرض ديد بازديد كننده قرار مي گيرد. در اين بخش ، رشته هاي مختلف تحصيلي، معرفي شده تا دانش آموزاني كه به مقطع انتخاب رشته رسيده باشند بتوانند ضمن آشنايي با مشاغل مختلف، گزينه ي مورد علاقه خود را انتخاب و در آن ادامه تحصيل دهند.
زيست شناسي
به منظور آشنايي بازديد كنندگان به اين علم وآگاهي ازاحوال دانشمندان و بزرگان علم زيست شناسي، موزه علوم و فنون نسبت به معرفي برخي ازآنان اقدام نموده كه درغرفه هايي به نمايش درآمده است.
كشور ايران از تنوع بسيار استثنايي در مناظر چشمگير ژئومرفولوژيك برخوردار مي باشد لذا در اين بخش ده زيستگاه از اكوسيستم هاي غالب موجود در كشور عزيزمان انتخاب و همراه با حيوانات تاكسيدرمي شده و گياهان نيمه طبيعي متعلق به همان منطقه به نمايش گذاشته شده است.
در بخش زيست شناسي هدف عمده بر اين است كه ضمن نمايش چشم انداز ها ي طبيعت بكر و زيباي ايران ، جلوه هاي آموزشي از شاخص ترين اكوسيستم ها ي اين سرزمين به همراه عوارض جغرافيايي طبيعي كشور به بازديد كنندگان ارائه گردد.
اين بخش شامل ۱۰ چشم انداز از نواحي اكولوژيك كشور و پروفايلي (يك اثر حجمي) از جغرافياي طبيعي و زمين شناختي ايران مي باشد كه در آن عوارض مختلف زمين در كشور ايران به نمايش گذاشته شده است. از جمله اين موارد مي توان به لايه هاي مختلف زمين ، منابع و ذخاير زير زميني مانند تپه هاي نمكي و مخازن نفت و گاز اشاره نمود. هم چنين عوارض گوناگون طبيعي و غير طبيعي موجود در كشور را مي توان به نظاره نشست از جمله : كوه ها، دلتا، رودخانه ، مناطق كويري، سيف و برخان، قنات ، سد و…. كه در اين بخش بازديد كنندگان همه ي موارد پيش گفته را به صورت طبيعي و در حجم كوچك مشاهده خواهند كرد.
در اين بخش هم چنين گونه هاي متعددي از حشرات و بندپايان و انواع مختلفي از خرچنگ ها و جانوران خاص و بعضي گونه هاي جهش يافته متعلق به اكوسيستم هاي مختلف كره ي زمين به نمايش گذاشته شده است . از جمله خرچنگ نعل اسبي (فسيل زنده)، خرچنگ صخره اي، مارمولك هاي پرنده، گوساله دوسر و…
زمين شناسي
در اين بخش ، دوران هاي مختلف زمين شناسي و برخي از نمونه هاي مربوط به هر دوران معرفي شده است هم چنين با توجه به ارزشمندي و تنوع ذخاير و منابع طبيعي در كشور، گونه هاي مختلف كاني ها ؛ فسيل ها ؛ سنگ هاي آذرين دروني و بيروني، دگرگوني و سنگ هاي رسوبي و فسيل هاي متعلق به دوران هاي مختلف زمين شناسي در معرض ديد بازديد كنندگان قرار گرفته است.
هم اكنون تعداد كثيري از نمونه هاي فوق الذكر در موزه موجود مي باشد كه بسياري از اين نمونه ها از مظاهر علمي و زيبايي شناسي بوده و بازديد كننده را با عجايب خلقت مواجه مي سازد.
در قسمت ديگري از اين بخش، مجموعه كاملي از آكواريوم هاي آب شيرين و شور با تنوع گونه هاي رنگارنگ ماهي هاي زينتي ارائه شده كه روح حيات را در كالبد موزه مي دمد.
هم چنين قريب به ۳۰۰ عدد نمونه هاي مختلف و حيرت انگيز آبزيان شامل صدف ها، خارتنان، توتيا، دوكفه اي ها ، ستاره هاي دريايي، شكم پايان، و…. به نمايش درآمده است.
نجوم، آسمان نما و اپتيك
در راستاي توسعه و تجهيز اين مجموعه و به موازات تكميل بخش هاي موجود در موزه، در سال ۱۳۹۰ نيز با همكاري و مساعدت هاي مسوولين اداره كل آموزش و پرورش استان بخش هاي نجوم، آسمان نما و اپتيك راه اندازي و مورد بهره برداري قرار گرفت. در بخش نجوم گروه هاي بازديد كننده با مطالبي همچون سياره، ستاره، منظومه ، منظومه شمسي، اجرام آسماني و… آشنا شده سپس در زير گنبد آسمان نما قرار گرفته و كارشناس بخش مربوطه توضيحات لازم را در خصوص صور فلكي، انفجار ستارگان، تولد ستاره و سياره و… ارائه مي نمايد.
در بخش اپتيك نيز برخي آزمايشات مربوط به نور ، عدسي ها ، تركيب و تجزيه رنگ ها و… به بازديد كنندگان ارائه مي گردد.
اميدواريم اين مركز در رشدآگاهي و شناخت آينده سازان عزيز نسبت به عجايب هستي وتلاش هايي كه بندگان، خود در عرصه افزايش معرفت بشري درطول تاريخ انجام داده اند موثر بوده، انگيزه و الگويي براي تلاش بيش از پيش اين عزيزان باشد.
هم اكنون نيز موزه علوم و فنون آماده ي پذيرش گروه ها ي دانش آموزي، دانشجويي، همكاران محترم فرهنگي و كليه ي علاقه مندان مي باشد. لازم به ذكر است كليه ي بازديد ها از اين مجموعه صرفا پس از هماهنگي با مديريت موزه امكان پذير خواهد بود.
ساعات بازديد: از ساعت ۸ الي ۱۴
روزهاي بازديد گروهي : همه روزه به غير از روزهاي تعطيل و صرفاً در صورت هماهنگي قبلي با مديريت موزه امكان پذير خواهد بود.
بازديد آزاد: روزهاي پنج شنبه از ساعت ۸ الي ۱۲
نشاني: دروازه شيراز – خيابان سعادت آباد – خيابان مصلي – كوچه شماره ۲۴
تلفن: ۳۶۶۱۴۶۳۳
نمابر: ۳۶۶۴۰۹۳۰

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

تاریخ ایران
تاریخ ایران 2986 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها