بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
نهبندان

توضیحات

شهرستان نهبندان به اقتضای موقعيت طبيعی آن و مجاورت با کوير ، دشتی نسبتاً وسيع واقع شده است . از نظر ناهمواري اين شهرستان در شمال مشتمل بر ارتفاعاتی است که قلل آن به ۲۵۰۰ متر می رسد کوه سرخ – کوه بيدمشک – کوه بوبک از جمله اين ارتفاعات است . در بخش غربی شهرستان نيز شاهکوه که بلندترين نقطه آن ۳۷۳۲ متر ارتفاع دارد واقع گرديده است . بقيه سطح شهرستان مشتمل بر دشتهای هموار نظير سرچاهشو، سهل آباد، چاهداشی ، دهسلم و نهبندان می باشد که ارتفاع اين دشتها حدود ۱۰۰۰ متر از سطح درياست بطور کلی جهت شيب در شهرستان نهبندان از جنوب و جنوب غربی بوده به طوريکه در قسمت شرقی و جنوب شرقی به دشت سيستان و در جنوب و جنوب غربی به بيابان لوت منتهی می گردد . در جهت جنوب غرلبی – جنوب شرقی ارتفاعات شرق دشت سهل آباد (کوه آتشکده با۲۱۵۹ متر ) واقع شده که در نهايت به کوه بهاران می پيوندد . يک رشته ارتفاعات در جهت شمال غرب – جنوب شرق (کوه سناجان با ۲۰۱۲ متر ) است که در غرب دشت سهل آباد واقع گرديده و به ارتفاعات کوه هاری که بلندترين نقطه متر ارتفاع دارد می پيوندد . شهرستان نهبندان از شمال به کوههای کم ارتفاع بهاران محدود می شود اين کوهها در شمال دشت سهل آباد و چاهدراز واقع گرديده و مشجرترين کوههای شهرستان هستند .
نهبندان از شرق به کوههای گرم (که چشمه خورشيد در آنها جاريست و قلعه شاهدژ که از قلاع اسماعيليان است بر بلندای همين کوهها ساخته شده است ) از غرب به بلنديهای کوههای چشمه ، شاهکوه، کوه هاری و از جنوب به دامنه کوههای استند محدود می شود . متراکمترين ارتفاعات در غرب (کوه هاری۲۷۰۸)قرار دارند و پس از آن ارتفاعات شمال شرقی و سپس ارتفاعات بهاران و کوه سناجان هستند .
جاذبه های گردشگری۱- قدمگاه حضرت ابوالفضل (ع) روستای بندان
۲- تپه صيادان در فاصله کمی از کوه شاهدژ
۳- قلعه اکرم آباد در دهستان عربخانه روستای اکرم آباد
۴- قدمگاه مرتضی علی (ع) روستای قدمگاه
۵- مزار شيخ احمد در روستای دهک
۶- قبرستان گبرها روستای چهار فرسخ
۷- قلعه شوسف در شهر شوسف
۸- شاهکوه (آتشکده عليا و سفلی)
۹- مزار ملک چاهرويی در چاهرويی
۱۰- قلعه رامينگان در روستای رامينگان
۱۱- قلعه کل چاه در روستای کل چاه در نزديکی روستای شير شتر
۱۲- مزار سيد علی نهبندان
۱۳- مزار شيح احمد در دهک
۱۴- مزار شيخ علی موسی در نهبندان
۱۵- مزار سيد الحسين در دهک
۱۶- مزار بی بی مريم در دهستان شوسف
۱۷- مزار سلطان محمد در روستای بيچند
۱۸- حوض انبار دهن گدار ۶ کيلومتری نهبندان
۱۹- قلعه گوند در روستای گوند
۲۰- آسبادهای خونيک سفلی روستای خونيک سفلی
۲۱- آسبادهای چهار فرسخ در روستای چهار فرسخ
۲۲- حوض انبار گل خار در ۱۲ کيلومتری چاهداشی
۲۳- حوض انبار جال ۱۸ کيلومتری روستای بندان
۲۴- حوض انبار زينل ۱۸ کيلومتری روستای چاهداشی
۲۵- قراولخانه روستای کلاته سيد علی
۲۶- دخمه های مصنوعی چاهشند
۲۷- مسجد تاريخی روستای ميغان
۲۸- مزارسلطان اويس خونيک سفلی
۲۹- آسياب آبی قنداب در روستای خونيک عليا
۳۰- آسياب آبی حسن آباد سرکل

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها