بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
هریس

توضیحات

هريس يكي از قديمي ترين مناطق آذربايجان شرقي است . چند بناي تاريخي مهم از دوران فرمانروايي ايلخان و جانشينان آنان در اين بخش به جا مانده است كه عبارتند از بقعة‌ شيخ اسحاق (در روستاي خانقاه خانمرود)،‌ گورستان مينق، گورستان هيق، گورستان گوور، مسجد سنگي جهان آباد و مسجد اسنق. هريس يكي از قديمي ترين مراكز صنعت فرش در آذربايجان و ايران است و فرش هاي « مرز بلند آن شهرت جهاني دارد».
اماكن زيارتي ومذهبي
بقعه شيخ اسحاقدر ساحل جنوبي رودخانه‌ كوچك روستاي خانقاه محال خانمرود بقعه آجري بزرگي قرار گرفته كه به بقعة شيخ اسحاق معروف است. در مورد شيخ اسحاق و صاحبان ديگر قبرهاي اين بقعه اطلاعات مستندي در دسترس نيست.
گورستان هيقهيق نام روستايي است از توابع خانمرود هريس كه در ۳ كيلومتري قريه خانقاه قرار دارد. اين روستا دو گـورستـان قديـمي دارد. يـكي اسلامي كه بـر روي قبـرهاي آن مـعمولاً صندوقها ، قوچ‌ها و الواح سنگي ديده مي‌شود. ديگري گورستان بسيار كهني است كه قبرهاي آن پراكنده و مخروبه است. اين گورستان قديمي بين عوام گوور قبرسي (گورستان گبرها) معروف است.
صنايع و معادن
صنايع اين شهرستان بیش تر از نوع كارگاهی و دستی است و شامل: موزاییک سازی و آهک پزی می شود. در سال های اخير يک كارخانه موكت سازی نيز به اين صنايع اضافه شده است. هم چنين يک معدن زرنيخ در ۲۰ كيلومتری شمال باختری هريس و يک معدن سنگ گچ در ۲۷ كيلومتری جنوب باختری هريس واقع شده است.
کشاورزی و دام داری
هريس يک منطقه ی كشاورزی است و بش تر مردم آن به كشاورزی و دام داری اشتغال دارند. محصولات گندم، جو، بنشن، تره بار، گياهان علوفه ای، هندوانه و چغندر قند از محصولات عمده این منطقه است. وجود كوه های ييلاقی و سرسبز و مراتع مستعد و درجه يک در جذب عشاير جهت چرای تابستانه دام ها موثر بوده و سبب رونق دام پروری شده است. پرورش دام در اين شهرستان شامل: گوسفند،‌ بز، گاو، گاو ميش و اسب است. پرورش طيور نيز شامل: مرغ تخمی و گوشتی (صنعتی) و بومی می شود. پرورش زنبور عسل نيز در اين شهرستان به دو صورت مدرن و بومی صورت می گيرد.
وجه تسميه و پيشينه تاريخي
هريس يكی از قديمی ترين مناطق آذربايجان شرقی است. در وقف نامه ربع رشيدی نام بسياری ازآبادی های آذربايجان آمده است و نشان می دهد كه پاره ای از‌ آن ها ( نظير هريس ) در قرن های هفتم و هشتم هجری قصبه هايی آباد و بزرگ بوده اند. چند بنای تاريخی مهم از دوره ی فرمان روايی ايلخانان و جانشينان آنان در اين بخش به جای مانده است كه عبارتند از: بقعه شيخ اسحاق (در روستای خانقاه خانمرود) گورستان مينق، گورستان هيق، گورستان گوور، مسجد سنگی جمال‌ آباد، و مسجد اسنق (مربوط به قرن هشتم هجری). هريس يكی از قديمی ترين مراكز صنعت فرش در آذربايجان و ايران است و فرش های«مرز بلند» آن شهرت جهانی دارند.
مشخصات جغرافيايي
هریس یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی است که در ناحیه ی مرکزی استان واقع شده است. شهرستان هريس در ۱۰ كيلومتری شمال خاوری تبريز و ۲۴ كيلومتری خاور جاده اصلی تبريز – اهر قرار گرفته است. مرکز این شهرستان در درازای خاوری ۴۷ درجه و ۰۷ دقيقه و ۳۸ درجه و ۱۵ دقيقه پهنای شمالی و در ارتفاع ۱۹۰۰ متری از سطح دريا قرار گرفته است. شهرستان هريس از شمال به شهرستان اهر، از باختر به شهرستان تبريز، از جنوب به بستان آباد و سراب و ازخاور به مشگين شهر محدود می شود. آب و هوای این منطقه به نسبت سرد و نيمه خشک است و رودهايی نیز در آن جريان دارند. راه هريس – ينگجه به درازای ۲۶ كيلومتر كه به راه اصلی اهر – تبريز می پيوندد و مسیر شمالی – جنوبی هريس – مهربان به درازای ۲۳ كيلومتر از مسیرهای دسترسی به این منطقه هستند.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها