جستجو
شهر خو شرودپی

توضیحات

خوش‌رودپي يکي از شهرهاي استان مازندران ايران است. اين شهر مرکز بخش بندپي غربي شهرستان بابل است. بلوار کشاورز و برج نور از نقاط مهم در اين شهرند.حرفه مردم اين شهر و نواحي اطراف بيشتر کشاورزي و باغداري ، دامداري و پرورش طيورمي باشد اين شهر به عنوان مهمترين راه ارتباطي بين بابل و مناطق جنگلي و ييلاقي بندپي و مرکز آموزشي پادگان المهدي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد.از آثار تاريخي دوره قاجار و از جمله مهمترين آثار ملي شهرستان بابل و استان مازندران مي‌باشد.وجه تسميهنام خوشرود پي از نام رودخانه‌اي که از داخل آن مي گذرد گرفته شده است
در قديمدر لغتنامه دهخدا به نقل از فرهنگ جغرافيايي ايران جلد ۳ در مورد خوش‌رودپي آمده: خوشرودپي دهي است از دهستان بندپي شهرستان بابل مازندران در ۲۱ هزار گزي جنوب باختري بابل و ۹ هزار گزي جنوب شوسه بابل به آمل.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها