جستجو
شهر لطف آباد

توضیحات

لطف‌آباد شهری است در استان خراسان رضوی در شرق ایران. این شهر در بخش لطف آباد شهرستان درگز قرار دارد.
جمعیت این شهردر سال ۱۳۸۵، برابر با ۲۰۶۱ نفر بوده است.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5