بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 275
شهر لامرد

توضیحات

شهرستان لامرد با مساحت ۳۹۳۲ كيلومتـرمربع در محدوده ۵۴-۵۲ درجه طول جغرافيايي و ۲۸-۲۷ درجه عرض جغرافيايي در جنوبـي ترين نقطه استان فارس واقع شده است. فاصله لامرد تا مرکز استان ۴۴۶ کيلومتر است و از شمال با شهرستان های لارستان وخنج از جنوب و شرق با استان هرمزگان، از جنوب غرب با شهرستان مهر و استان بوشهر همسايه مي باشد.وضعيت آب و هوايي لامرد:شهرستان لامرد از نظر آب و هوايي جزء مناطق گرم و خشك محسوب مي شود. حداقل درجه حرارت صفر و حداكثر آن در تابستان به ۵۰ درجه سانتيگراد مي رسد . گرم ترين ماه سال مرداد با معدل ۲۶/۳۴ درجه سانتيگراد و سردترين ماه ، دي با معدل ۰۶/۱۳ درجه سانتيگراد است . متوسط بارندگي دراين شهرستان ۱/۲۳۴ ميليمتر در سال است كه با ويژگي بارش سيل آسا در مدت كوتاهي از سال ( سه ماه در سال ) رخ مي دهد وحداكثر بارندگي ( حدود۷۰% ) در ماههاي دي و بهمن و حداقل بـارندگي نيز در شهريور ماه است . حداكثر رطوبت نسبي شهرستان ۵۶ درصد و حداقل رطوبت نسبي نيز ۲۰ درصد استتقسيمات كشوري :طبق تقسيمـات كشوري شهرستـان لامرد از سـه بخش به نام هاي مركزي، اشكنـان، ‌علامرودشـت، ۷ دهستان،۴ نقطه شهري و۱۴۲ روستا ، تشكيل شده است كه از اين تعداد بخش مرکزي با ۶۸ آبادي بيشترين نقطه مسكوني و بخش اشكنان با ۲۸ آبادي كمترين نقطه مسكوني را در خود جاي داده است. در بخش علامرودشت نيز تعداد ۴۶ نقطه مسكوني وجود دارد .جمعيت و نيروي انساني:براساس سرشماري سال ۱۳۸۵ جمعيت شهرستان لامرد‌۷۸۶۹۲ نفراست كه از اين تعداد ۳۶۲۱۷ نفر در مناطق شهري و ۴۲۴۵۲ نفر در روستاها سكونت دارند. طبق سرشماري فوق درصد جمعيت شهرستان نسبت به استان ۸/۱ درصدمي باشد. براساس اين سرشماري ، بخش مركزي با ۴۴۷۱۳ نفر بيشترين جمعيت را در خود جاي داده است . بخش اشكنان با ۱۸۸۹۰ نفر و بخش علامرودشت با ۱۵۰۶۶ نفر در رتبه هاي بعدي قرار دارندکشاورزی:شهرستان لامرد متشکل از دو دشت لامرد و علامرودشت می باشد و در مدت کوتاهی از سال دو رودخانه فصلی مهران و علامرودشت جریان می یابندتنها منبع آب کشاورزی شهرستان چاههای دستی است که در آبرفت حاشیه ای شهرستان حفر شده و عمق آنها بین ۲۵ تا ۴۰ متر می باشد و دبی متوسط آنها بین ۹ تا ۱۵ لیتر در ثانیه می باشد. همچنین از تعداد ۷۷ رشته قنات و چشمه شهرستان در مجموع ۶۰۰ لیتر در ثانیه آب استحصال می شودلامرد در مجموع جزء مناطق خشک استان محسوب گردیده و بدون شک یکی از عوامل محدود و موثر کشاورزی آب می باشد. توسعه کشاورزی بستگی شدید با تأمین رطوبت و آب دارددر حال حاضر ۵/۲ درصد مساحت شهرستان به زراعت اختصاص داشته، و از اراضی قابل کشت شهرستان میزان ۷۳۵۰ هکتار به کشت آبی و میزان ۵۷۵۰ هکتار به کشت دیم اختصاص یافته است.
حمل و نقل:طول مسیر راهها اعم از فرعی و اصلی ۵۳۷۵۰۰ متر است که ۲۴۴۰۰ متر آن بزرگراه ،۶۰۰۰ متر آن راه اصلی ، ۲۳۸۱۰۰متر راه فرعی ، ۲۶۹۰۰۰ متر راه روستایی می باشد.– ورودی و خروجی شهر ها شامل:۱- لامرد – احشام، به طول ۲/۵ کیلومتر۲- لامرد-دوراهی آبکنه، به طول ۴ کیلومتر۳- اشکنان – اهل، به طول ۳کیلومترنقاط استراتژیک شهرستان شامل:نقاط استرانژیک شهرستان شامل گردنه شهید باقری، گردنه محمله،گردنه برم، گردنه خنجو(کمشک) می باشد.اماكن ديدني و گردشگاه ها :۱- لاوركال (داراي طبيعت زيبا) در جنوب شرقي روستاي كال از توابع بخش اشكنان شهرستان لامرد.۲- «تنگ ترمان»، «قنات» و «آسياب هاي آبي» واقع در ۱۰ كيلومتري غرب شهر لامرد.۳- «تنگ پدنو» با ني زارها و طبيعت دل انگيز واقع در ۴ كيلومتري جنوب شهر لامرد.۴- «تنگ ركن آباد» داراي قنات، چشمه، آسياب هاي آبي، كاريز و نخلستانهاي انبوه واقع در كنار جاده ساحلي لامرد- بندر لنگه.۵- «تنگ اهل» داراي چشمه و درختان نخل و ليمو همچنين «مقبره» يكي از نوادگان جابربن عبدا… انصاري ازاصحاب پيامبر گرامي اسلام واقع در جنوب روستاي اهل از توابع بخش اشكنان.۶- «آبگرم (اوباد) لامرد» استخر آبگرمي در فاصله ۳۰ كيلومتري شهر لامرد و در قسمت شمال شرقي، درميان ني زارها و باتلاقها منطقه اي به نام «اوباد» قرار گرفته است. دركنار اين استخر مقبره امامزاده «بي بي بانو» از نوادگان امام موسي كاظم (ع) (مقبول روايات مردمي) قرار گرفته كه بر اهميت و قداست اين منطقه افزوده است. مردم شهرهاي اطراف و حتي كشورهاي ساحلي خليچ فارس از گذشته تا به حال براي معالجه امراض گوناگون خود را به اين مكان مي رسانند. تجربه ثابت كرده كه آبگرم لامرد براي معالجه بسياري از بيماريهاي جسمي مؤثر و مفید است .صنايع دستي :خورجين بافي (۱): یکی از صنايع دستي شهرستان لامرد خورجين است كه بوسيله دار كوچك زميني وبا استفاده از پشم بافته مي شود دربافت اين محصول نقوش متنوع و سليقه بسيار به كار مي رود خورجين دونوع است يكي به صورت يك طرفه و ديگري به صورت دو طرفه ، كه جهت حمل مواد خوراكي و يا چيزهاي ديگر توسط چهارپايان مورد استفاده قرار مي گيرد. اين صنعت دستي بيشتر در قسمت عشايري شهرستان ديده مي شود ولي در خود منطقه نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.خورجين بافي (۲): اين خورجين بوسيله دار بافته مي شود و به صورت يك طرفه مي باشد و از خورجيــن قبلي كه دو طرفه بود و مانند آن از پشم رنگ شده بافته مي شود و داراي نقوش زيبايي است و بافت آن ،‌ بيشتر در ميان عشاير مرسوم است .گلت بافي: ابتدا از صف نخل و دارپنگ نواري به عرض ۱۵ سانتي متر تهيه كرده و سپس آنرا بصورت خورجين بزرگ يا سبد بزرگي مي بافند و صرفاً جهت حمل و نگهداري خرما از آن استفاده مي شود . به اين ترتيب كه به هنگام برداشت خرما در همانجا آن را ساخته و پس از قرار دادن خرما در آنرا نيز مي بافند ،و پس از وزن نمودن ، آنرا در بازار به همان صورت به فروش مي رسانند و هر گلت ،‌۱۵ من خرما را در خود جاي مي دهد .حصير بافي: حصيــر ، تنها بوسيله صف نخل بافته مي شود ،‌ به اين صورت كه صف ها را مانند نوار به هم متصل مي كنند و يا مي بافند ، البته از نخ دارپنگ جهت اتصال استفاده مي شود و بيشتر بصورت دايره يا مستطيل شكل تهيه مي گردد . در حال حاضر اشتغال به بافت حصير در منطقه بندرت ديده مي شود . سياه چادر: سيــاه چادر از پشم ، مو و نخ كه بوسيله خود عشاير تهيه و تامين مي گردد بافته مي شود كه بعنوان خانه هاي مسكوني در تابستان و زمستان و تمام فصول سال مورد استفاده قرارمي گيرد و سرما و گرما در آن تاثير نمي گذارد . چون سياه چادرها از پشم تهيه مي شوند . آب باران هرگز در آنها نفوذ نمي كند زيرا پس از آنكه چادر نم گرفت . پشمها به هم چسبيده و از نفوذ آن به داخل چادر جلوگيري مي كنند.رخ بافي: رخ، از پارچه هاي ساده سرخ يا سفيد است كه سوزن دوزي شده و براي تزيين سرآستين يا يقه بكار مي رود . مواد اوليه آن ،‌ نخ ابريشم يا نخهاي معمول و ساده پشمي است كه به هنگام بافتن نيز نقشهايي به آن زده مي شود از موارد استفاده ديگر آن بستن به دور كلاههاي خانمها است كه به زبان محله كلقچه و يا كلخشه گفته مي شود و اكثراً جهت نگهداري موي خانمها و مقنعه آنها به جاي گيره استفاده شده و هنوز هم در منطقه موجود مي باشد .سفره بافي: اين سفره در ابعاد مختلف و به صورت رنگي بافته مي شود . معمولاً‌ ابعاد آن به نوع استفاده اي كه مي خواهند از آن بكنند بستگي دارد . بيشتر در ابعاد ۷۵*۷۵ و ۸۰*۸۰ بافته مي شود . ترك زبانها و عشاير آنرا در ابعاد بزرگتر ۱۳۰*۱۲۰ مي بافند . اين سفره به دليل سنگين بودن وهمچنين جمع نشدن آن به هنگام استفاده تهيه شده و صرفاً جهت چانه كردن خمير و يا پهن نمودن نان بر روي آن استفاده مي شود . در حال حاضر نيز در محدوده عشاير تهيه و مورد استفاده قرار مي گيرد.طناب بافي: اين طناب با پشم موي گوسفند يا بزغاله و بصورت ريز و ظريف بافته شده. داراي انعطاف زيادي است و به دليـل همين انعطاف و نرمـي داراي استفاده هاي گوناگونـي مي باشد، همچنين داراي استحكامي بيشتر نسبت به طنابي است كه از دارپنگ تهيه مي شد. براي اينكه طناب مقاومت بيشتري برخوردار شود از پارچه هاي زائد به دور نخها مي پيچند و سپس آنها را به هم متصل مي نمايند اين نوع طناب در محدوده عشاير تهيه شده و بيشترجهت بستن خورجين ، نگهداري اسب و قاطر استفاده مي شود . ودر حال حاضر نيز در قسمت عشاير بافته مي شود .گليم: گليم ساده اي كه تار آن نخ چله مي شود و از مو و پشم است، بصورت خود رنگ در تمام منطقـه كار مي شود. گليم ديگر ترك بافت است كه شبيه قالـي و در لامرد بافته مي شود. معمـولاً اين نوع بافت در بخش گله دار و روستـاي دارالميزان و در بخش علامرودشت روستـاي گل خرك كه عشايـر كوچ نشين هستند بافته مي شود و نقش بافت آن فيروزآباد است. انواع گليــــم از لحــاظ نقش : ۱- ساده خوره اي ۲- حوض دار قديمي (مادرفرش ) ۳- نقش تهراني ( قديم بافت لامرد ) ۴- كيجن مي باشد .قالي: اين صنعت در شهرستان لامرد از گذشته به يادگار مانده و درحال حاضر نيز مردم به آن اشتغال دارند و سالهاست كه عشاير اين شهرستان به توليد اين دست بافته زيبا مشغولند . قالي به دوصورت بافته مي شود يكي به وسيله دار افقي و ديگر دار عمودي . درحال حاضر قاليها از پشم و پنبه اي تهيه مي شوند كه بوسيله رنگهاي گياهي و شيميايي رنگرزي مي شود و طرحها نيز مختلف و متنوع بوده و بصورت سنتي و غيرسنتي كار مي شود. پس از پيروزي انقلاب جهاد سازندگي ،‌ اين صنعت را احياء نموده است و خوشبختانه مردم در سراسر شهرستان به اين صنعت اشتغال دارند. براي بافت قاليها از نخ مرينوس و ابريشم نيز استفاده مي شود. گره قاليها ممكن است در ساده يا نقش داربودن و فارس يا ترك بافت بودن با هم تفاوت داشته باشد .

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :