جستجو
شهر رازقان

توضیحات

شهر رازقان بیش از ۹۰ سال است که به عنوان مرکز بخش خرقان تعیین گردیده و از نظر موقعیت جغرافیایی از سمت شمال به رودخانه فصلی رازقان ، از سمت جنوب به ارتفاعات جنوبی محدود می شود و در خط القعر توده های کوهستانی قرار گرفته که جهت این توده کوه ها شرقی-غربی است.
مرکز بخش خرقان از سال ۱۳۷۹ به مصوبه دولت وقت تبدیل به شهر گردید و در سال ۱۳۸۴ با پیگیری شورای اسلامی و همت مردم و مساعدت های دولت محترم شهرداری رازقان تاسیس و راه اندازی شد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :