بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای چشمه سنگی

توضیحات

گورستان چشمه سنگیاطلاعات کلینام گورستان چشمه سنگیکشور Flag of Iran.svg ایراناستان استان کرمانشاهشهرستان شهرستان اسلام‌آباد غرباطلاعات اثرکاربری گورستان، چشمهدیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلامدورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از اسلاماطلاعات ثبتیشمارهٔ ثبت ۱۷۸۲۳تاریخ ثبت ملی ۱۴ اسفند ۱۳۸۵قبرستان چشمه سنگی مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان اسلام‌آباد غرب، بخش حمیل، دهستان حمیل، غرب روستای چشمه سنگی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۸۲۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
***********
تپه چشمه سنگی ۱اطلاعات کلینام تپه چشمه سنگی ۱کشور Flag of Iran.svg ایراناستان استان کرمانشاهشهرستان شهرستان اسلام‌آباد غرباطلاعات اثرکاربری تپه، چشمهدیرینگی دوره ساسانیاندورهٔ ساخت اثر دوره ساسانیاناطلاعات ثبتیشمارهٔ ثبت ۱۸۱۲۳تاریخ ثبت ملی ۲۲ اسفند ۱۳۸۵تپه چشمه سنگی ۱ مربوط به دوره ساسانیان است و در شهرستان اسلام‌آباد غرب، بخش حمیل، دهستان منصوری، جنوب غربی روستای چشمه سنگی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۱۲۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
**************
تپه چشمه سنگی ۳اطلاعات کلینام تپه چشمه سنگی ۳کشور Flag of Iran.svg ایراناستان استان کرمانشاهشهرستان شهرستان اسلام‌آباد غرباطلاعات اثرکاربری تپه، چشمهدیرینگی دوره ساسانیاندورهٔ ساخت اثر دوره ساسانیان، دوره ایلخانیاطلاعات ثبتیشمارهٔ ثبت ۱۷۸۵۲تاریخ ثبت ملی ۱۴ اسفند ۱۳۸۵تپه چشمه سنگی ۳ مربوط به دوره ساسانیان – دوره ایلخانی است و در شهرستان اسلام‌آباد غرب، بخش حمیل، دهستان منصوری، شمال غربی روستای چشمه سنگی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۸۵۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها