بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 404
مجلسی

توضیحات

شهرجديدمجلسي مطابق باقانون ايجادشهرهاي جديدايران باهدف اسكان كاركنان صنايع منطقه ازجمله مجتمع فولادمباركه وصنايع جنبي وجذب بخشي ازجمعيت مهاجروهمچنين برقراري تعادل دراكوسيستم منطقه اصفهان وجلوگيري ازتخريب زمينهاي كشاورزي طرح ريزي واحداث شده است.درسالهاي اخير همگام با تحولات توسعه اي شهري ومنطقه اي اصفهان وايران اهداف شهرجديدمجلسي به سمت وسوي اهداف رقابتي ،جذب خدمات پشتيبان منطقه ي مادرشهري وهمچنين تنوع بخشي به گروه هاي اجتماعي واقتصادي سوق يافته است.
مراحل شکل گیری شهر مجلسی
پس ازطرح ريزي وتصويب طرح هاي اوليه توسعه شهرجديدمجلسي هسته اوليه توسعه شهرجديدپس ازتصويب طرح آماده سازي ناحيه يك شهرجديدشروع به ساخت وسازوجذب جمعيت نمود.پس ازآن فرآيندتوسعه شهري شهرجديدبراساس خطوط توسعه كلي طرح جامع به تدريج شروع به شكل گيري نمودوهمزمان بااستقراردانشگاه آزادمجلسي وسايرخدمات وابسته به رشدخودادامه دادودرنهايت باشروع مطالعات طرح تفصيلي شهرجديدمجلسي درسال ۱۳۸۳سمت وسوي توسعه شهر جهت مشخصي به خودگرفت وبااضافه شدن طرح عظيم مسكن مهربه ساختارتوسعه شهرجديد،استخوان بندي مكاني شهردرحال شكل گيري وتكامل خود مي باشد.
نحوه دسترسی به شهر مجلسی
تجهیز شهر جدید مجلسی به سرویسهای منظم اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی شهر مبارکه به مجلسی و اتوبوسهای بین شهری اصفهان به مجلسی از پایانه صفه، ،سرویسهای اتوبوس به مقصد اصفهان و بالعکس ، تاکسی سرویس رفت و آمد آسان و راحت به اصفهان و مبارکه و مناطق اطراف را برای ساکنان شهر فراهم آورده است.لازم به ذکر است با تصویب اتصال قطار شهری اصفهان به مجلسی از طریق دو مسیر در شورایعالی ترافیک کشور و انتخاب شهر مجلسی به عنوان پایانه هر دو مسیر قطار شهری که باعث دسترسی سریع و آسان و مطمئن برای شهروندان شهر مجلسی خواهد شد .
معرفی طرح تفصيلي شهر جدید مجلسی
ترسيم چشم انداز روشن از روند تحولات رو به توسعه هرسكونتگاه انساني درهزاره سوم ميلادي كه به حق هزاره شهر و شهرنشيني نام دارد امري ضروري و اجتناب ناپذير محسوب مي گردد. در اين ميان شهرهاي جديد در پاسخ به نيازهاي روز افزون كلان شهرهاي بزرگ ايران هم پاسخگوي نيازهاي سنتي آن مي باشد و هم در معرض چالش هاي جديد شهرنشيني در عصر جديد توسعه ايران اسلامي مي باشد. به همين منظور داشتن طرح و برنامه اي منسجم،مطابق با شرايط نوين ومتغيراقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي سرزمين ايران امري بديهي و ضروري به نظر مي رسد. شهرجديدمجلسي به عنوان نمونه اي از سكونت گاه هاي جديد و مظهري از سياست ها و تصميمات توسعه اي جديد كشور با بهره گيري از طرح و برنامه اي مدون كالبدي ، اقتصادي ، اجتماعي و … در قالب طرح تفصيلي گام هاي رو به رشد توسعه خود را در بستر راهبردهاي كلان كشور در حال پيمودن است. طرح تفصيلي شهرجديدمجلسي در برگيرنده مساحتي در حدود ۱۵۰۰هكتار وافق جمعيتي ۱۴۰هزارنفردرپاسخ به نيازهاي منطقه حوزه استقرار خود خدمات منطقه اي و فرامنطقه اي را به محدوده تحت نفوذ خود ارايه داده و با ارايه چشم اندازي اقتصادي و رقابتي از زمين كه به عنوان كالاي سرمايه اي نقش اساسي در اقتصاد ملي و منطقه اي ايفا مي كند،چهارچوب توسعه شهر مجلسي رادر مسيري صحيح به جريان انداخته است. كه نمود برنامه اي اين چشم انداز رقابتي زمين رادر برنامه ريزي كاربري زمين طرح تفصيلي شهر جديد قابل مشاهده مي يابيم. از ديگر سوي شهر جديد مجلسي با عنوان و چشم انداز شهر سبزي براي آينده تحولات كالبدي منظر عيني و ذهني فضاهاي شهري خودرا در قالب طرح تفصيلي به سوي منظر شهري سبز و شهرسازي و طراحي شهري سبز هدايت كرده است.
الگوي توسعه شهر جديد مجلسي
تدوين خط راهنماي حركت يك شهر به سوي آينده مطلوي اقتصادي، فرهنگي،اجتماعي و كالبدي از جمله رسالت هاي مهم سياستگذاري توسعه شهري مي باشد. شهر جديد مجلسي به عنوان يك سكونتگاه جديدشهري در پاسخ به نيازهاي حال و آينده گروه هاي هدف مورد برنامه ريزي خود ، خط سير توسعه خودرا برمبناي شاخص هاي كلان سياست گذاري از قبيل موارد ذيل طرح ريزي كرده است:
۱- ارتقاء سطح جذب ،اسكان و نگهداشت جمعيت در شهرهاي جديد
۲- ايجاد بسترهاي اشتغال در شهر جديد
۳- ارايه هويتي رقابتي از خودبه منظور جذب سرمايه و سرمايه گذاري و نيروي كار خلاق
۴-حركت به سمت و سوي توسعه پايدار شهري و توسعه در ابعاد سه گانه اقتصادي ، محيطي و اجتماعي
ويژگيهاي شهر مجلسی
۱. نزديك بودن به محور شمال -جنوب كشور درغرب استان اصفهان
۲. نزديك بودن به صنايع مادر مانند شركت فولاد مباركه
۳. پتانسيل بالاي جذب جمعيت در منطقه با اجراي طرح مسكن مهر
۴. امكان صرفه جويي هزينه هاي جاري صنايع صنعتي منطقه در صورت اسكان كاركنان با حذف هزينه هاي اياب و ذهاب
۵. سرانه فضاي سبز بالا
۶. فضاي مطلوب از بعد فرهنگي ، مذهبي وامنيتي
۷. امكان احداث واحدهاي صنعتي در سايت صنعتي شهر مجلسي وتامين خدمات مورد نياز اين صنايع از جمله آب ، برق و گاز
۸. اجراء هرگونه سياست دولت جمهوري اسلامي در بخش مسكن در اين شهر با توجه به تملك ۱۱۰۰۰ هكتار زمين
۹. اتصال به دو محور خط انتقال ريلي استان اصفهان (مترو)
معرفي شركت عمران شهر جدید مجلسی
شركت عمران شهر جديد مجلسي وابسته به وزارت راه وشهرسازي در تاريخ ۱۳۶۸/۶/۷به ثبت رسيده و پس از طي مراحل قانوني نسبت به تملك ۱۱۰۰۰ هكتار زمين در دشت قميشلو به نمايندگي از طرف دولت جمهوري اسلامي اقدام نمود وعمليات اجرايي احداث شهر را دراواخر مردادماه سال ۱۳۶۸ آغاز نموده و پس از آن نسبت به تامين وپشتيباني خدمات زيربناي و روبنايي مورد نياز اقدام نموده تا پس از احداث واحدهاي مسكوني توسط پيمانكار نياز شهروندان را تامين نمايد. لازم به ذكر است هم اكنون بسياري از خدمات مورد نياز شهروندان از جمله تامين آب شرب و بهداشتي ،فضاي سبز شهر،احداث ونگهداري فضاهاي آموزشي وفرهنگي و ورزشي وساير مكانهاي مورد نياز شهروندان به عهده شركت عمران شهر جديد مجلسي بوده وباپيگيريهاي مستمردرخواست استقرار دوائروادارات دولتي در دستور كارشركت بوده كه اميد است در آينده نزديك دوائر دولتي كه در اين شهر نمايندگي ندارد ،براساس ماده ۵ قانون شهرهاي جديد در شهر مستقر و نسبت به ارائه خدمات خود و وظائف قانوني خود اقدام نمايند.
نگاهی به آینده
به یاری خداوند، عزم مدیران درسطح ملی ومنطقه ای برای توسعه شهر مجلسی این نوید را می دهد که این شهر یکی از دهه های پررونق خودراپیش روی خود داشته باشد برنامه هایی همچون اتصال به خط مترو منطقه ای اصفهان ، تامین آب شرب وفضاي سبزبراي توسعه پايدارآن،بهره مندي ازمحورترانزيتي شمال – جنوب درسال های آینده این شهر را از بهترین شرایط سکونت برخوردار خواهد کرد توسعه دانشگاهها ، توسعه محور تفریحی ومجموعه باغ شهر ، هتل ومتل ، رشد برنامه ریزی کالبدی افقی وعمودی شهر که بادرنظر گرفتن سرانه های آموزشی ، خدماتی ، درمانی ، ورزشی ، انتظامی، سطوح ترافیکی و…. پیش بینی شده است به همراه برخورداری از امکانات موجود میتواند مکانی جذاب برای سکونت دراز مدت نسلهای آتی نیز به شمار آید ورضایت خاطر طالبان یک زندگی شهری تمام عیار رادر شهری جدید وامروزی دربرداشته باشد.
فضای سبز و بوستان
ايجاد و نگهداري فضاي سبز شامل ۱۱۰۶۷۸۲ متر مربع كه در پارك هاي ارم – گلستان –فاز ۴ هكتاري مسكن مهر – بلوارها ، معابر ومحله هاي شهر گسترده مي باشد. اين مجموعه شامل۹۰۲۱۴۶ متر مربع درختكاري ، ۹۵۴۳۱ متر مربع چمن و گلكاري و ۱۰۹۲۰۵ متر مربع پرچين مي باشد كه با عنايت به جمعيت ساكن موجود در شهر سرانه ناخالص فضاهاي سبز شهر مجلسي ۲۵۰ متر مربع مي باشد كه ۱۰ برابر استانداردهاي جهاني بوده و باعث انتخاب نام شهر سبز براي مجلسي گرديده است .
شهرك هاي صنعتي شهر جدید مجلسی
يكي از مهمترين پتانسيل هاي جذب جمعيت باتوجه به قرارگيري بخشي از اراضي شهر جديد مجلسي درخارج از محدوده ۵۰ كيلومتري ممنوعيت اسقرار صنايع مي باشد. در اين حوزه سايت هاي صنعتي به شرح ذيل ايجاد گرديده است:
۱- سايت صنعتي امين
طراحي سايت صنعتي امين در شرق شهر و در خارج از محدوده ۵۰ كيلومتري استقرارصنايع به مساحت ۲۸ هكتار كه هريك به مساحت ۱۲۰۰ تا ۴۰۰۰ متر مربع است.
-۲ سايت صنعتي كاويان
طراحي سايت صنعتي كاويان در شمال غربي شهر به مساحت ۱۴۰ هكتار كه مشتمل بر ۷۷ واحد صنعتي هريك به مساحت ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر مربع مي باشد.
-۳ سايت صنايع دستي
پيش بيني سايت صنايع دستي در شمال شهر كه شامل مجموعه اي منجسم در زمينه توليد و عرضه صنايع دستي موجود در منطقه مي باشد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :