جستجو
روستای بهشت آباد

توضیحات

روستای بهشت آباد یکی از روستاهای شهرستان رفسنجان واقع در ۵۸ کیلومتری رفسنجان – یزد می باشد. این روستا قبلآ جزو بخش کشکوئیه بود ولی هم اکنون در بخش انار قرار گرفته است. به همین دلیل اکثر مردم آن را بهشت آباد کشکوئیه نام می برند.
فاصله آن تا شهر کشکوئیه ۲۰ کیلومتر و تا شهر انار ۴۰ کیلومتر است.
موقعیت جغرافیایی:
از شمال به روستای حجت آباد و گیتی آباد ـ
از جنوب به روستای احمد آباد هرندی و حسین آباد(تقی آباد و بهمن آباد) ـ
از غرب به روستای لطف آباد و محمد آباد(ساقی) ـ
از شرق به باغستانهای پسته ( رشته کوه بدبخت کوه) ـ مجاورت دارد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها