بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای شرفويه

توضیحات

دشت شرفويه
دشت شرفويه با مساحت ۲۱۵۰ هكتار درواقع قسمتي از دشت بنارويه محسوب ميشود، اما چون در حال حاضر به عنوان يكي از قطبهاي كشاورزي لارستان شناخته شده است ودر سطح دشت حداقل يكصد حلقه جاه حفرشده است كه درامر كشاورزي فعال هستند به صورت يك دشت مستقل معرفي ميگردد. موقعيت جغرافيايي ۵۴درجه و۰۶دقيقه طول شرقي و ۲۸درجه و۰۱دقيقه عرض شمالي وارتفاع دشت از سطح دريا ۸۶۳متر ميباشد.
قنات دهنو
قنات دهنو در موقعيت۵۴درجه و ۰۴دقيقه طول و ۲۸درجه و۰۱دقيقه عرض در۶ كيلومتري غرب شرفويه و۷۴كيلومتري شهرلار واقع شده است.ارتفاع ازسطح دريا۸۹۲متر،طول قنات ۱۵۸۱ متر،عمق مادر چاه ۵/۱۳ متر، آبدهي فعلي دوليتر برثانيه،هدايت الكتريكي۱۳۰۰وكل اراضي زير پوشش قنات ۷۰هكتار ميباشد.امادرحال حاضر فقط يك هكتار فعال است.قنات دهنوآخرين بار درسال۱۳۷۰لايروبي و مرمت شد.
قنات دهرا
قنات دهرا در موقعيت ۵۴درجه و۰۹دقيقه طول و۲۸درجه و ۰۱دقيقه عرض در ۷كيلومتري جنوب شرقي شرفويه ودر۶۴ كيلومتري لار واقع شده است. ارتفاع از سطح دريا ۸۹۷متر،طول قنات ۲۱۳۱متر،عمق مادر چاه۱۴متروكل اراضي زير پوشش قنات ۱۵۰هكتار ميباشد.اين قنات طي سالهاي اخير به دليل خشكساليهاي مستمر خشك است وآبي از مظهر چاه خارج نميشود اما در مادر چاه وتعدادي حلقه ها درمناطق تركار آب مشاهده ميشود.داراي هدايت الكتريكي۲۵۰۰ميباشد وعمليات مرمت آخرين بار در سال ۱۳۷۰صورت پذيرفت كه طي آن سيصد متر ازقنات لايروبي شد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :