جستجو
آباده طشک

توضیحات

آباده طشک باوسعتی درحدود ۴۰۰۰ کیلومتر مربع در امتداد رشته کوه های زاگرس فارس واقع شده است ، یکی از بخش های شهرستان نی ریز می باشد که در ساحل شرقی دریاچه های طشک و بختگان و جنوب کوه های ول (مرتفع ترین قله دال نشین با ارتفاع ۳۱۹۱ متر ) کوه خان ، کوه سفید و … واقع شده است که از شمال به شهرستان بوانات و شهرستان خاتم ( استان یزد ) از جنوب به شهرستان های شیراز و استهبان ، از مغرب به شهرستان ارسنجان و از شرق به شهرستان نی یز محدود می شود . این بخش شامل سه دهستان به نام های : ۱. آباده طشک ۲. بختگان ۳. حنا می باشد .مجموع سه دهستان دارای ۴۲ روستا و شهر آباده طشک می باشد ، که در طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۰ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۵۰ دقیقه شمالی قرار گرفته است تا مرکز شهرستان ۱۱۵ کیلو متر و تا مرکز استان ۱۸۹ کیلومتر فاصله دارد .

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5