جستجو
شهر محمدان

توضیحات

شهر محمدان در ۵ کیلومتری شهرستان ایرانشهر قرار دارد و جمعیتی بالغ بر ۱۳۰۰۰ نفر جمعیت دارد و حدود ۳۰۰۰ دانش آموز.
شغل اکثر مردم کشاورزی و آزاد می باشد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5