بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 277
اشکنان

توضیحات

شهر اشکنان دارای جاذبه های تاریخی فراوانی است که میهمانان عزیز نوروزی میتوانند از این جاذبه ها دیدن کنند.شهر اشکنان دارای قدمت تارخی زیادی بوده که آثار باقیمانده از دوره های قبل خود گویایی این مسئله هست .در كتاب منتخب التواريخ لارستان آمده است : « اشكنان قريه اي است از آثــار هوشــنگ كه به جهت اشك اول كه اولين سلطان اشكانيــان بوده ساخته بوديو هم اسم آن قريه به نام اشك اول خواندي » و در اشعار شاعر فرزانـه صحـبت : لاري آمده استمقام امن و ايمــــان اشكنان است نژاد اشكنـــان زاشكــــانيان است
سه دانـــــا كـــدخدا دارد نكوكار كه هر يك رشك مير اصفهـان است
با توجه به متن تاريخي مذكور و اشعار فوق بنظر مي رسد كلمه اشكنان با الف مفتوح صحيح مي باشد و علت اين نام مرسوم گذشته بوده كه آبـاديهـا و قلـعـه ها را بنام يكي از بزرگان انتصاب مي نمودند در بعضي از منابع كلمه اشكنــان با كسر الف ثبت شده چنانچه در اشـــعار مرحوم انصاري۳ در قصيده معروف تذكره. امير احمد آمده است
موقعيت جغرافيايي
بخش اشكنان از توابع شهرستان لامرد مي باشد كه تا سال ۱۳۶۵ بــه عنــوان دهستاني از بخش لامرد در شهرستان لار محسوب مي شد . اين بخش كه در جنوبي ترين نقطه استان فارس در امتداد شهرستان پارســيـان و منـتــهــي به شهرستان بستك از توابع استان هرمزگان مي باشد . از طرف شمـال و شمـال شرق به بخش بيرم لارستان و از طرف غرب به بخش مـــركــزي شــهــرستــان لامرد و از طرف جنوب به شهرستان پارسيان و از طرف شــرق و جنــــوب شرق به شهرستان بستك محدود مي شود و وسعت تقريبي آن ۸۰۰ كيلومــــتر مربع مي باشد شهر اشكنان در طول جغرافيايي ۳۷/۵۷ درجـــــه و عـــرض جـــغرافيــايي ۱۴/۲۷ درجه و با ارتفاع ۳۹۳ متر از سطح دريا واقع شده و وضعيت اقليــــــــمـــي بخش از جنوب غرب به شرق به طول ۴۰ كيلومتر و عرض ۱۵ كيلومتر محصـــــــــور بــه كوههاي لاور در جنوب غرب و كوه گاوبست با ارتفاع ۲۱۶۵ متــــــــر در شــرق و .شمال شرق و كوه بُسرو در شمال غرب و كوه نَوا در جنوب مي باشـد دشت اشكنان با رودخانه فصلي مهران كه از كوههاي گله دار سرچـــــــــــشمه مي گيـرد و به دو قسمت تقسيم مي شود . اين رودخــــــانــه كه بـــه خــليـــج فارس مي ريزد حدود ۵ ماه از سال داراي جريانــهاي ســـــيلابــــي اســـــت و در . كنترل سيل در منطقه نقش بسزايي دارد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :