بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستا تقی آباد چگهواری

توضیحات

روستای تقی اباد چگهواری دردل کویر استان کرمان ودرشهرستان ریگان قرادارد. این روستا بیش از ۴۵۰نفرسکنه رادر خود جای داده است شغل اکثر مردم این روستا کشاورزی ودامپروری است . این روستا بیش از ۱۰۰خانوارداردکه البته طبق معمول اکثر جوانان متاهل این روستا از کمبود مسکن رنج می برند. که البته درابتدای زندگی طبیعی است. دراین روستا تنها یک مدرسه ابتدایی وجود دارد. ومتاسفانه مدرسه راهنمایی ودبیرستان وجود ندارد. بنابراین اکثر دانش اموزان برای ادامه تحصیل به روستاهای اطراف میروند. که هر چند اموزش وپرورش جهت نقل وانتقال انهاسرویس استخدام میکند. امابه هرحال مشکلاتی از قبیل استخدام سرویس نامناسب وحضورنامنظم وغیبت های مکرر وبدون دلیل سرویسها وحتی گاها مثلادرزمستان وانت بدون پوشش به عنوان سرویس استخدام میشود. که برمشکلات دانش اموزان می افزاید. این روستادارای باغاتی ازقبیل نخلهای خرماوبه طورمعدود پرتقال می باشد. که بدلیل خشکسالی روبه نابودی وانزال محصول است اب این روستا از طریق قنات تهیه میشود. که البته باادامه خشکسالی باخطربی ابی دست وپنجه نرم میکند. البته این مشکلات به هیچ عنوان باعث از بین رفتن صفا وصمیمیت وبلاخص خونگرمی مردم این روستا وخصوصا جوانان این روستا نشده است. به عنوان مثال تیم فوتبال این روستا یکی از تیم های قدرتمند درسطح شهرستان ریگان میباشد. وبارها وبارها نتایج قابل قبولی رادر سطح شهرستان بدست اورده است . این روستا باوجود تمامی محرومیت ها دارای یکی ازمساجد بزرگ وزیبا در سطح شهرستان است. که نشان از تعاون وهمکاری مردم خیر وباتقوای روستامیدهد. البته از تلاشهاوکمکهای امام جمعه محترم درساخت این مسجد نباید غافل بود. ازلحاظ فرهنگی تعاملات وروابط انسانی دراین روستا بیشتر به صورت طایفه ای وخویشاوندی میباشد . که البته هرچند گاها با مشکلاتی مختصر ونادری روبه رو است. این روستا درچند سال اخیر باپیشرفت های چشم گیری از قبیل افزایش دانشجو روبه رو بوده است . به طوری که نسبت به چندسال قبل تعداد دانشجویان چندین برابر شده است. هم اکنون این روستا دو دانشجو دردانشگاه ملی زاهدان ونو دانشجوی پیام نوروهفت دانشجوی دانشگاه ازاد را دارد و پیش بینی میشود. باتوجه به افزایش اگاهی وتولد رقابت تحصیلی این تعداد درچند سال اینده چندبرابر شود . دراطراف این روستا روستاهایی از قبیل ناصراباد چگهواری واکرم اباد ومراد اباد وبخش گنبکی ورضوانیه وجوددارند. این روستا به لطف خدا ازوجود معلمی شهید که به عقیده ای خود اهالی باعث خیر وبرکت روستا می باشد سود می برد . به نام شهید رضا غلامشاهی که درعملیات کربلای پنج به درجه رفیع شهادت نایل شدند. که دبستان تقی اباد بانام این شهید مزین میباشد ماه محرم درتقی ابادمانند سایرروستاها ازحال وهوای خاصی وتوامان باعشق به اباعبدلله میباشد. ومردم روستا ازاول تا نهم محرم باحضوردرمسجد روستاکه به نام مسجد امام سجاد(ع)میباشد. به عزاداری برای سرورو سالارشهیدان میپردازند ودرروز ده عاشورادربهشت زهرا روستا به عزاداری می پردازند ریش سفیدان روستا میگویند. که به لطف انقلاب ازظلم وستم اربابان ومالکان سابق روستا رهایی یافته اند. وگاه داستانهای دردناکی ازمالکان سابق روستا میگویند انها میگویند . که اربابان برای خودخانه های مرفه ساخته بودند وبه مردم اجازه نمیدادند که حتی دورخانه خود حصار بکشند. ازترس اینکه مبادا انجا راتصرف کنند واکنون جزخرابه ای ازان خانه های اشرافی نمانده است . متاسفانه چندی است که مردم روستا مبادرت به مهاجرت به شهرها میکنند. وعلتش نیز خشکسالیهای پی درپی وکم ابی قنات میباشدوازانجا که درامد اصلی مردم روستا کشاورزی میباشدبعید نیست . که با ادامه این وضع این روستا درده سال اینده خالی ازسکنه شود. البته قولهایی ازطرف جهاد کشاورزی مبنی برزدن موتوراب به مردم روستا داده شده است . که امیدواریم هرچه زودتر عملی شود همچنین مردم روستا چندین باربا مسولان استانی وکشوری نامه نگاری هایی داشته اند که هنوز به ثمرنرسیده است . متاسفانه جاده روستا نیز هنوز اسفالت نشده وخاکی میباشدباوجوداینکه فاصله حدوداپانصد متری جاده اصبلی دارد .

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها