بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 283
میمه

توضیحات

این شهر در شمال شهر اصفهان در كنارجاده اصفهان – تهران در ۳۳درجه عرض شمالي از خط استوا و۵۱ درجه طول شرقي از نصف النهار گرنويچ قرار دارد. اين شهر از شمال به استان مركزي از جنوب به بخش برخوار وشاهين شهر واز غرب به شهرستان گلپايگان ونجف آباد واز شرق به بخشهاي قمصر ونطنز واردستان محدود مي شود. دشت ميمه با وسعت حدود ۴۹۸۰ هكتار كه ۳۶۵ هكتار وسعت شهر ميمه مي باشد كه از شمل وشمال شرقي وشرق به كوههاي كركس واز بلنديهاي مركزي ايران به كوههاي نطنز وكاشان متصل است از جنوب غربي دشت ميمه بلنديهائي وجود دارد كه ارتفاع آن تا ۲۵۰۰ مترمي رسد . اين كوهستان بنام كهرو معروف است ارتفاع دشت ميمه از سطح دريا بطور متوسط ۱۹۶۵ متر مي باشد . كوههاي دو سياه كلنگ وونداده در جنوب غربي دشت قراردارد شيب شهر ميمه از شمال به جنوب يعني در جهت رودخانه غصلي جوشقان كه از شمال به جنوب كشيده شده وشهر را به دونيمه غربي وشرقي تقسيم مي نمايد .
شهر ميمه مركز بخش ميمه كه فاصله آن تا شهر اصفهان ۱۰۵ كيلومتر مي باشداين شهر يكي از سه شهر تشكيل دهنده فرمانداري برخوار وميمه كه مركز فرمانداري آن شهر شاهين شهر مي باشد . اين فرمانداري شامل سه بخش به نامهاي بخش ميمه به مركزيت ميمه ،بخش برخوار به مركزيت دولت آباد وبخش مركزي بخش ميمه شامل دو شهر به نامهاي ميمه و وزوان و دو دهستان به نام ونداده ولايبيد كه دهستانهاي مذكور شامل ۱۱ روستا است كه در حال حاضر دو روستا به نامهاي قاسم آباد و زياد آباد و داراي شبكه آبرساني بهداشتي و تحت پوشش آب و فاضلاب اين ناحيه قرار دارد.
محله بندی موجود شهر ميمه
شهر ميمه دارای ۶ محله به نام های محله بالا – محله سهلو – محله زيده – محله رينه – محله قيوم – و محله جديد سازمانی می باشد.
محله بالا با مساحت۲۹۶۸۸۲ کیلومتر مربع بخش مرکزی شهر را تشکیل می دهد.
محله رینه با مساحت ۲۹۳۶۹۸ کیلومتر مربع بین محله بالا و جاده عبوری از وسط شهر قرار دارد و می توان گفت بیشتر کاربری های تجاری کنار جاده شهر در این محله واقع شده اند.
محله زیده با مساحت ۳۸۰۲۰۴ کیلومتر مربع در جنوبی ترین قسمت شهر قرار دارد این محله بزرگ ترین محله شهر محسوب می شود که بیشتر کشاورزان و باغ داران در این محله سکونت د ارند چون این محله با زمین های کشاورزی مشرف است.
محله قیوم با مساحت ۱۳۵۸۷۲ کیلومتر مربع در شرقی ترین قسمت شهر قرار دارد. ساکنان این محله جزو خانواده های کم درآمد شهر محسوب می شوند و می توان گفت نسبت به مناطق و محله های دیگر شهر از سطح زندگی پایین تری برخوردار هستند. این محله نیز به علت همجواری با زمین های کشاورزی جزو محله های محسوب می شود که کاربری تجاری در آن کم و مردم آن بیشتر کشاورز هستند.
محله سهلو با مساحت ۵۳۶۲۸ کیلومتر مربع در شمال شرقی شهر قرار دارد. خصوصیات مردم این محله بسیار شبیه مردم محله قیوم است این شباهت می تواند به علت مجاور بودن این دومحله به هم باشد به طوری که در تقسیم بندی اولیه نمی توان این دو محله را جدا از هم فرض کرد و لی به علت ساخت و ساز ها و به طور کلی به دلیل تفاوت در بافت شهری می توان این محله ها را از هم جدا کرد. این محله جزو یکی از کوچک ترین محله های شهر است. کار مطالعاتی ما (گروه ۷ ) بیشتر روی این دو محله تمرکز داشت.
محله جدید سازمانی با مساحت ۳۰۸۶۱۱ کیلومتر مربه در غربی ترین قسمت شهر قرار دارد.نام این محله را به این دلیل محله جدید سازمانی نامیده اند که قرار است در این محله کاربری های مسکونی ، تجاری ، آموزشی ، و ورزشی جدید و نوسازی بنا کنند که علاوه بر تامین نیاز های مردم شهر ، بتواند از مهاجرت های بی رویه مردم شهر میمه به شهر های اطراف جلوگیری کند. همان طور که می دانید رشد جمعیتی شهر میمه منفی است یعنی علاوه بر اینکه در سال های آتی جمعیت شهر زیاد نخواهد شد بلکه کمتر هم می شود پس ایجاد چنین کاربری ها یی در سطح شهر چه لزومی دارد ؟ در جواب این سوال می توان گفت ایجاد چنین کاربری هایی فقط برای ایجاد انگیزه و تعلق به مکان شهروندان و به ویژه جوانان میمه است.متاسفانه به دلیل کمبود امکانات در این شهر و همچنین نزدیک بودن میمه به یکی از تمیز ترین و قشنگ ترین شهر های ایران یعنی اصفهان و همچنین به دلیل نبودن کار برای جوانان ، مهاجرت به شهر اصفهان همچنان ادامه دارد و با ایجاد کاربری های ورزشی و تفریحی و به موازات آن ایجاد اشتغال برای جوانان شاید بتوان از این مهاجرت ها کمی جلوگیری کرد.
جمعیت شهر میمه
جمعیت شهر میمه بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰برابر۵۴۴۹ نفر و ۱۷۳۲خانوار می باشد.
تاریخچه شهر
شهرميمه ابتدا يك مزرعه كوچك بود كه در كنار چشمه آبي در شمال شهر فعلي قرار داشت .اين مزرعه به وسيله چند نفر از اهالي جوشقان اداره مي شد و در آن گندم ،جو وانگور كشت مي گرديد.
در زمان ساسانيان ، خسروپرويز پادشاه ايران همراه با قشون خود از شمال ايران به طرف پارس(فارس) مي رود و در كنار مزرعه اطراق مي كند. پس از صرف انگور مزرعه به خاطر مرغوبيت و خوش طعمي آن پس از رسيدن به پارس دستور مي دهد كه تعدادي از اسراي رومي و يوناني رابراي حفر قنات و ايجاد باغات انگور به منطقه گسيل دارند.اسرا بعد از رسيدن به منطقه قناتي را حفر مي نمايند و چون خسروپرويز زرتشتي بود قنات فوق را مزدآباد كه از اهورا مزدا ، خداي زرتشتيان،گرفته شده ناميدند و در كنار قنات باغات انگور به وجود آمد.
ابتدا نام مزرعه فوق را (( اهورامزد آباد ))ناميدند ولي پس از مدتي به خاطر مرغوبيت انگور حاصل از آن ،آن منطقه را ((مي مه)) يعني مي خوب ناميدند.بعد از حفر قنات مزدآباد و ايجاد باغات انگور ، ساكنان اوليه محل كه شامل تعدادي كشاورز جوشقاني بودند همراه با مباشران پادشاه ساساني در دهكده اهورا مزد آباد سكونت گزيدند.چون در قديم بين زرتشتيان رسم بوده كه كارگران وبردگان را در پاييندست مالكان و بزرگان سكني دهند لذا بردگان رومي ويوناني را در پايين دهكده اهورامزدآباد سكني دادند كه حال شهر وزوان است.بعد از مرگ خسروپرويز حكومت دهكده اهورامزدآباد به ساكنان اوليه آن يعني همان اهالي جوشقان واگذار گرديد.بعد از مدتي بر اثر سيل ،آن دهكده ويران شد و در يك كيلومتري شمال شهر فعلي در كنار سرچشمه قنات مزدآباد در منطقه اي بلند و هموار(تخت سر مزد آباد )،دهكده جديد اهورامزدآباد بنا نهاده مي شود.دهكده فوق در سمت غرب سرچشمه قنات مزدآبادبوده است.
شغل اوليه مردمان دهكده باغداري و تهيه مي براي پادشاهان ساساني بود است پس از گذشت زمان،تعدادي عشاير بيابانگرد دامدار به خاطر وجود آ ب سمت شرق قنات ساكن مي شوند و به دامداري مي پردازند.
در زمان بهمن بن اسفنديار ، به دستور وي ، قنات ((بير))و قنات ((رويه))حفر مي گردد و تمام منطقه باغ انگور مي شود و دهكده اهورا مزدآباد به خاطر وجود ((مي مه)) به دهكده ((مي مه)) يعني مي خوب تغير نام مي دهدكه رفته رفته مي مه به ميمه مخفف و مبدل شده است.
علاوه بر نظر فوق در رابطه با نام ميمه ، دو نظر ديگر نيز وجود دارد بعضي افراد عقيده دارند در منطقه آهو و بره آهو زياد وجود داشته و دارد و به زبان زرتشتي بره آهو را به خاطر توليد و ايجاد صداي ((مي مي ))ميمهمي نامند، مي محل بره آهو.عدّه اي ديگر عقيده دارند كه اين محل قبلاً مزرعه اي بوده و به خاطر عمق زياد خاك آن بوته هاي هيزم قوي در آن رشد مي كرده است كه اهالي جوشقان براي تهيّه هيزم به اين منطقه مي آمدند و اين منطقه را هيمه (به زبان جوشقاني هيزم را هيمه گويند) مي گفته اندكه به مرور زمان هيمه به ميمه تبديل شده است تا اينكه در زمان صفويان هنگامي كه علماي لبناني به ايران آمدند يكي از آنها به نام محمّدتقي شهيد ثالث عاملي به اين دهكده مي آيد وي در نامه هاي خود به ديگر علماي بلاد هيمه به زبان عربي ((ميمه)) مي نويسد و بعد كم كم اين نام بين مردم رايج مي شود.
روند توسعه شهر
در ارتباط با جهت توسعه بر اساس مطالعات و بررسي نقشه هاي هوايي ۱۳۴۷ و ۱۳۵۹ ونيز مطالعه و نوع ساختمان ها و معماري كه در سطح شهر وجود دارد نشان ميدهد كه رشد كالبدي شهر از محله قلعه نو شروع و به طرف جاده اصفهان تهران كشيده شده است .
با توجه به مطالعاتي كه در بخش هاي مختلف اين طرح ارائه خواهد شد و اهميت و اولويت حفظ زمين هاي كشاورزي و باغات توسعه آتي اين شهر صرفاً به سمت شرق پيش بيني و هدايت خواهد شد .
سيل يك عامل تعيين كننده در جهت توسعه شهر مي باشد. چنانچه شهر در جهت و حاشيه سيل گسترش پيدا كند در آينده در صورت بارندگي شديد دچار خسارات جبران ناپذيري خواهد شد .نمونه بارز آن روستاي بزرگ دره ميباشد كه با توجه به استقرار در كنار مسيل در اثر سيلاب به طور كلي ويران شده است.
خدمات شهر میمه
بر اساس مطالعات و تحقيقات انجام شده زندگي شهر وندان اين شهر در مرحله اول از در آمد ها ي حاصل از فعاليت هاي خدماتي است . اين شهر با قرار گرفتن در كنار جاده اصفهان – تهران داراي ۲۵ كافه و يك مسافر خانه جهت پذيرايي از مسافران است . شهر ميمه نتنها نياز هاي تجاري و خدماتي شهروندان را تأمين مي كند بلكه به عنوان يك مركز سلسله مراتبي درجه يك ارائه خدمات تجاري و بر آورد اقتصادي روستاهاي مجاور مخصوصاً روستاي واقع در حوزه نفوذ خدماتي خود را بعهده دارد ونيز با توجه به موقعيت محل كه در محور جاده اصفهان تهران قرار دارد مي بايد امكاناتي را جهت جلب مسافران و ايجاد مراكز رفاهي و امكانات استراحت براي مسافران فراهم نمود تا در بهبود وضع اقتصادي كشور مؤثر باشد.
تاسیسات زیربنایی و رو بنایی
نقاط شهری و روستایی واقع در مرکز مصرف برخوار و میمه شامل شهرهای شاهین شهر، گز، دستگرد، دولت آباد، حبیب آباد، خورزق، میمه و وزوان و دهستانهای برخوار غربی، برخوار شرقی، ونداده، زرکان و مورچه خورت می‌باشد.
در بخش کشاورزی می توان گفت تعداد چاههای کشاورزی واقع در مرکز مصرف برخوار و میمه عبارتند از ۱۴۲۷ حلقه چاه عمیق و ۵۸ حلقه چاه نیمه عمیق که عمق متوسط و دبی متوسط آنها برای چاههای عمیق به ترتیب ۱۳۳ متر و ۲۶ لیتر بر ثانیه و برای چاههای نیمه عمیق ۳۹ متر و ۴ لیتر بر ثانیه می‌باشد. قدرت مورد نیاز در سال ۱۳۷۸ طبق ضوابط و مفروضاتی که بطور خلاصه در مراحل انجام کار گزارش شرح داده شد معادل ۱/۱۷ مگاوات و در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۸ به ترتیب معادل ۲/۲۲ و ۹/۲۸ مگاوات محاسبه شده است.
در خصوص مصارف خانگی می توان گفت بر اساس برآورد انجام شده، روستاهای واقع در این مرکز مصرف در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ به ترتیب دارای ۱۰۹۷۱ و ۱۲۷۶۰ خانوار خواهند بود. قدرت سرانه مشترکین خانگی در سال ۱۳۷۵ برابر با ۳۹۷ وات بوده است. با در نظر گرفتن سایر مصارف، حداکثر بار مورد نیاز روستایی، در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ به ترتیب ۸/۶ و ۳/۸ مگاوات بالغ خواهد گردید. در سال ۱۳۷۰ حدود ۹۶ درصد خانوار روستایی برخوار و میمه برقدار بوده‌اند و تا سال ۱۳۷۵، این رقم به ۱۰۰ درصد رسیده است.
منابع آب میمه را جمعا ۱۴۷ حلقه چاه و ۸۶ رشته قنات و ۴۱ دهنه چشمه تشکیل می‌دهند که در سال مبنا به ترتیب ۰۶/۲۳ و ۲/۴۵ و ۷۴/۱۱ میلیون مترمکعب از آب زیرزمینی را تخلیه نموده‌اند. از بین منابع مزبور ۱۲۶ حلقه چاه در محدوده تیسن قرار دارند که جمعاً ۶/۱۹ میلیون مترمکعب از آب آبخوان را پمپاژ نموده‌اند و از بین آنها ۸۸ حلقه با تخلیه‌ای معادل ۸/۱۶ میلیون مترمکعب مصارف کشاورزی واحد و ۳۱ حلقه نیز با تخلیه ۸/۲ میلیون مترمکعب آب شرب و بهداشت و صنعت و دامداری منطقه بیلان را تامین نموده‌اند.
در خصوص آب آشاميدني بايد خاطر نشان كرد كه در خصوص وضعيت اكثريت قريب به اتفاق و خانواده هاي ساكنين در شهر از آب آشاميدني لوله كشي بهره مند هستند. تعداد ۴ حلقه چاه آب آشاميدني اهالي و فضاي سبز شهرداري را تامين مي نمايد.
همچنين در مورد وضعيت دفع فاضلاب شهر ميمه در حال حاضر فاقد سيستم دفع فاضلاب شهر است و با روش سنتي انجام ميگيرد.
در مورد شبکه مخابرات شهر میمه می توان گفت که شهرستان برخوار و ميمه در سال ۱۳۷۴ داراي ۹ مركز تلفن خودكار شهري بوده كه ارتباط تلفني مناطق شهري شهرستان را با ساير نقاط فراهم نموده است. در سال ۱۳۷۴ در سطح شهرستان تعداد ۲۴۴۸۰ شماره تلفن نصب گرديده كه ۱۸۳۴۵ شماره آن (معادل ۷۵درصد) مشغول به كار و يا در حال بهره برداري بوده است. تعداد تلفن همگاني شهري شهرستان ۸۷ دستگاه و تلفن راه دور ۲۰ دستگاه مي باشد كه ارتباط نقاط مختلف را با يكديگر تامين كرده است. مشتركين شهرستان با استفاده از ۲۹۵ كانال خروجي و ۲۵۸ كانال ورودي تا پايان سال ۱۳۷۴ در اين شهرستان داير شده، مي توانند با كليه مناطق، ارتباطات بين شهري و بين المللي داشته باشند. ارتباط تلفني مناطقي روستائي ۱۹ روستا از مجموعه ۳۳ روستاي شهرستان برخوار و ميمه برقرار است كه حدود ۵۷ درصد از روستاهاي شهرستان را تحت پوشش قرار مي دهد.
در مورد گازرسانی میمه می توان گفت از جمع بندی کارها و تحقیقات بچه ها (گروه مطالعات شهری دانشگاه شیخ بهایی اصفهان )
می توان گفت بیشتر محله ها و نقاط شهری میمه دارای خطوط انتقال گاز هستند بنابراین شهروندان میمه در این رابطه مشکل خاصی ندارند.
مکان های دیدنی و آثار تاریخی
مسجد جامع میمه:
از بناهای قدیمی است و بر اساس شهادت سنگ محراب گرانقیمت آن که به لحاظ امنیتی در موزه ایران باستان نگهداری می شود متعلق به قرن پنجم هجری است . این مسجد دارای تقدس و اهمیت ویژه ای است و مردم منطقه به سان زیارتگاه به دیدارش می شتابند و جان خود را در مصفای زلال معنویتش شستشو می دهند . بر دیواره محراب و سقف آن خطوط برجسته و نقاشی شده ای از میرزا عبدالوهاب بن محمدطاهر میمه ای است که تاریخ نگارش آن به ۱۵۰ سال قبل بر می گردد. این هنر مند شهیر از نوادگان شهید ثانی می باشد .
آستان مقدس حضرت سیده الصالحه خاتون بنت موسی بن جعفر (ع):
در روستای اذان واقع و زیارتگاه عام و خاص است . آن بزرگوار که با تبیر نگین سبز منطقه میمه شناخته می شود در زمان ولایت عهدی امام رضا(ع) از مدینه رهسپار طوس می گردند که به جهت آزار و اذیت دشمنان و بروز مشقت و سختی بیماری در روستای اذان به دیدار معبود می شتابند . بنای گنبد این زیارتگاه از یادگاران دوران سلجوقی است .
حمام بزرگ و قدیم میمه :
این حمام بر اساس بافت مذهبی و اجتماعی هم جواری مسساجد و گرمابه ها در گذشته در مجاورت مسجد جامع بنا گردیده و دارای شش ردیف سه تایی سقفهای مدور و ستون های قطور است. بنای حمام به اعتراف کارشناسان میراث فرهنگی استان اصفهان به عهد صفوی مربوط است. در سال جاری شهرداری میمه و میراث فرهنگی اقدام به بهسازی و اصلاح این بنای قدیمی با ارزش نموده اند.
قنات مزد آباد:
با طول ۱۸ کیلومتر و عمق یکصد متر در قسمتهای نزدیک به مادر چاه و دبی آب زیاد هم به رودخانه ای زیر زمینی شباهت دارد و هم به لحاظ سنگواره های استلاکمیت و استالاکتیتبه غار علیصدر همدان مینماید . بر اساس مطالعات زمین شناسان دانشگاه تهران دومین قنات قدیمی کشور است با عمری دو هزار ساله.
از دیگر نقاط تاریخی،زیارتی و سیاحتی منطقه می توان به قلاع زیاد آباد و وزوان و لای بید،قدمگاه حضرت علی در ونداده،شهرک سینمایی در خسرو آباد،سنگ سوراخی و چاه تر حسن رباط،تخت سرخ،گرگ دره و چشمه گزرتوی میمه،گرگ دره یا دره دوزخی به گفته کارشناس میراث فرهنگی استان اصفهان به دره بزرگ صحرای نوادا امریکا شباهت دارد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :