بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای هرمود مهرخویی

توضیحات

روستاي هرمود مهر خويي در هفتاد كيلومتري شهر لار قرار دارد.هرمود مشتق از اهورا
مزداست. اهورا مزدا به معناي پروردگار مي باشد كه يك واژه زرتشتي است. اولين روز
فروردين به نام اهورمزد به معناي اهورامزدا(اولين روز خدا) نام دارد.واژه مهر خويي نيز به
دو معناي مي باشد يكي برگرفته از مهر و محبت و ديگري عهد و پيمان كه از ميترا پرستي
گرفته شده است كه يك كلمه آريايي است.
هرمود مهرخوي
۱) موقعيت جغرافيايي روستاي هرمود مهرخوي
روستاي هرمود مهرخوي در ۷۵ كيلومتري شهر لار در استان پهناور فارس
و در كنار راه لارستان – بندر عباس قرار دارد و از لحاظ تقسيمات سياسي –
اداري وابسته به شهرستان لارستان مي باشد .
۲) وضعيت طبيعي و اقليمي روستاي هرمود مهرخوي
از نظر وضعيت طبيعي و اقليمي داراي آب و هواي خشك و گرمسيري مي باشد.
۳) سازمانها و تاسيسات اجتماعي روستاي هرمود مهرخوي
۱-شوراي اسلامي روستاي هرمود مهرخوي
۲-دهياري روستاي هرمود مهرخوي
۳-مركز مخابرات راه دور هرمود مهرخوي
۴-دفتر پست بانك و ICT روستايي هرمود مهرخوي
۵-مدرسه راهنمايي پسرانه هرمود مهرخوي
۶-مدرسه راهنمايي دخترانه هرمود مهرخوي
۷-مدرسه ابتدايي پسرانه هرمود مهرخوي
۸-مدرسه ابتدايي دخترانه هرمود مهرخوي
۹-درمانگاه هرمود مهرخوي
۱۰-خانه بهداشتهرمود مهرخوي
۱۱- خانه پزشك هرمود مهرخوي
۱۲-خانه معلم هرمود مهرخوي
۱۳-پاسگاه انتظامي هرمود مهرخوي
۴)جمعيت روستاي هرمود مهرخوي
بر اساس نتايج سرشماري سال ۱۳۸۵ تعداد خانوار ۳۳۵ خانوار است و كل
جمعيت روستاي هرمود مهرخوي ۱۵۶۷ نفر كه ازاين ۱۵۶۷ نفر ۷۹۶ نفر
مرد و ۷۷۱ نفر زن است.
۵)وضعيت سواد در روستاي هرمود مهرخوي
بر اساس نتايج سرشماري سال ۱۳۸۵ كل جمعيت با سواد روستايهرمود
مهرخوي ۱۱۰۳ نفر است كه ازاين ۱۱۰۳ نفر ۵۹۰ مرد و ۵۱۳ نفر زن است و
كل جمعيت بي سواد روستاي هرمودمهرخوي ۲۹۶ نفر است كه از اين
۲۹۶نفر -۱۳۲ نفر مرد و ۱۶۴ نفر زن است.
۶)مناظر طبيعي و گردشگري روستاي هرمود مهرخوي
۱- مناطق حفاظت شده هرمودعباسي كه شامل منطقه بنو هرمودكه چندينچش
آب شيرين در آنجا وجود دارد و منطقه بركه انجير و … دراين مناطق گونه جانوري
نظير قوچ – شكار- بز كوهي- خرگوش -گربه وحشي- روباه- شغال و… وپرندگاني
مانند : كبك – تيهو- بلدرچين و… زندگي ميكنند.
۲- دشت هرمود
۳- منطقه دندل (dandel )
۴- منطقه انگهوز(angahvez)
۵-حمام قديمي كه در مركز روستا واقع شده كه از ساروج و سنگ
ساخته شده است.
۶-كارونسراي آقا جمال كه در ۱۰ كيلومتري جنوب روستاي هرمود واقع
شده است.
۷-جنگل فارياب برگ
۸-منطقه چكي كه در ۱۵ كيلومتري هرمود قرار دارد. در اين منطقه درون
تنگه مكاني وجود دارد كه آب از بالا به صورت چكه به پايين ميرزد كه
منظره زيبايي وجود دارد.
۷) وضعيت آموزشي روستاي هرمود مهرخوي
در حالي كه اولين دبستان روستاي هرمود مهرخوي در سال ۱۳۴۱
تاسيس شده ولي هنو ز روستاي هرمود مهرخوي دبيرستان ندارد و
دانش آموزان روستا براي ادامه تحصيل بايد به روستاهايي حتي كوچكتر
از هرمود بروند در آنجا ادامه تحصيل دهند.
قرار دو دبيرستان و دو مركز پيش دانشگاهي شبانه روزي در روستاي
هرمود مهرخوي ساخته شود تا دانش آموزان براي ادامه تحصيل
درروستاي در محل سكونت خود ادامه تحصيل دهند در كه حدود ۴ سال
پيش قرار بوده اين پروژه شروع شود ولي متاسفانه مسئولين ذيربط مجوز
ين پروژه را نمي دهند ولي من نمي دانم چرا در استان فارس مجوز
ساخت دبيرستان را در روستايي با اين جمعيت را نمي دهند در حالي كه
در استان هرمزگان روستاهاي كوچك و نزديك به هم داراي ۲ الي ۴
مدرسه شبانه روزي دخترانه و پسرانه – راهنمايي و دبيرستان هستند.
۸) وضعيت اقتصادي روستاي هرمود مهرخوي
شغل بيشتر مردم روستاي هرمود مهرخوي كشاورزي – باغداري – دامداري است
و بقيه مردم هم به شغلهايي نظير رانندگي و كاسبي مشغول هستند.
۹)محصولات روستاي هرمود مهرخوي
۱-محصولات كشاورزي: گوجه فرنگي – بادمجان- سير – پياز- خيار سبز – انواع كلم
– جو – گندم و …
۲-محصولات باغي : انواع خرما (شاهاني- خنزي- حلوان – خاصوئي و …) و مركبات
(ليمو ترش و …)
۱۰)صنايع دستي روستاي هرمود مهرخوي
۱-صنايع دستي روستا كه با برگ نخل ساخته مي شود شامل: حصير و انواع
سبد(تولك) مي باشد.
۲- صنايع دستي كه با موي بز و پشم گوسفند ساخته مي شود شامل : انواع
قالي و خورجين مي باشد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :