بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 417
شهر باغین

توضیحات

باغین شهری است در استان کرمان ایران. باغین در بخش مرکزی شهرستان کرمان قرار دارد.
تاریخچه
باغین از آبادیهای قدیم نزدیک شهر کرمان است . مؤلف تاریخ کرمان آورده است : عمروبن خلف (صفاری ) از گواشیر حرکت کرده در باغین تلاقی فریقین (با ابوجعفر دیلمی ) شد. (تاریخ کرمان چ باستانی پاریزی ص ۶۹). غز از باغین در کنار نهر ماهان فرود آمد و صدهزار نفس را را بانواع تعذیب و شکنجه هلاک کردند. (تاریخ سلاجقه لمحمدبن ابراهیم ص ۱۰۹). امیر حسین چوپانی بمدد اردوی امیرمحمد (مظفر) رسیده وارد قریه ٔ باغین، هفت فرسنگی شهر شدند. (تاریخ کرمان ص ۱۸). شاه (عباس ) بعزم بازگشت از کرمان بیرون آمده ولی ناگاه برف و باران شروع شد، ناچار در محل باغین که نخستین منزل در راه کرمان به اصفهان بوده است توقف کرد. (زندگانی شاه عباس ج ۲ ص ۳۷۹).محمود (غلزائی = غلجائی ) باستقبال جنود دولتی اقبال کرد. در حوالی باغین که شش فرسنگی گواشیر است تقارب فئتین شد. (تاریخ کرمان ص ۲۹۵). و رجوع به فهرست تاریخ کرمان شود. در تاریخ زندگانی شاه عباس اول تألیف فلسفی این نام بصورت باقین ضبط شده است . در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است : این دهستان در باختر بخش واقع شده و محدود است از طرف شمال بهکوه بادامان، از طرف جنوب بکوه خانه کوه، از خاور بحومه ٔ شهر و از باختر بدهستان کبوترخان شهرستان رفسنجان . وضع طبیعی این دهستان جلگه و هوای آن سردسیر است . آب قراء دهستان از قنوات تأمین میشود، فقط قسمتی از اراضی باغین بوسیله ٔ رودخانه ٔ چاری که از ارتفاعات شیرینک چهارطاق سرچشمه گرفته پس از مشروب نمودن قراء قریةالعرب بدشت باغین منتهی میگردد، مشروب میشود. فصل طغیان آب رودخانه ٔ مذکور اواخر زمستان و اوایل بهار است ولی اکثرسال ها در تابستان آب ندارد. ارتفاعات دهستان در بخشهای مشیز و کویر شرح داده شده است . راه شوسه ٔ کرمان به تهران از وسط دهستان میگذرد، راه شوسه ٔ بندرعباس درآبادی باغین که مرکز دهستان است از شوسه ٔ کرمان به تهران منشعب میشود. این دهستان از ۱۹ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن ۵۲۴۶ نفر است . مرکز دهستان قصبه ٔ باغین و قراء مهم آن بشرح زیر است : ابراهیم آباد، سعدی و رباط. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). باغین که زمانی منطقه ای دور از شهر کرمان به حساب می آمد در اثر توسعه مناطق شهری در کرمان و روستاهای اطاف تقریباً به شهر کرمان متصل شده است. باغین بر سر یک دو راهی مهم قرار دارد که از یک سو کرمان را به جاده شمال و به سوی تهران وصل می کند و از سوی دیگر مسیر جاده تهران را به سمت سیرجان و سپس بندرعباس هدایت می کند. اطراف باغین پوشیده از ریگزار است و ریگزارهای باغین در کرمان مشهور است.آب وهوا واقلیم
آب و هوای شهرباغین در تابستان ها نسبتاً معتدل و در زمستان سرد است.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.