جستجو
شهر کهن آباد

توضیحات

شهر کهن آباد در دهستان کهن آباد از بخش کهن آباد از شهرستان آرادان از استان سمنان واقع شده است.اين شهر در تاريخ ۱۰/۱۰/۹۰ با موافقت هيئت دولت از روستا به شهر ارتقاء يافته است.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5