بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 368
اندیمشک

توضیحات

اندیمشك در كنار خرابه‌های شهر قدیم (لور) و (اری‌ترین) احداث گردیده است. لور شهری آباد بود كه جغرافی‌نویسانی چون اصطخری و مقدسی از آن نام برده‌اند.
گویا شهر لور تا قرون وسطی از آبادی بهره‌مند بود و پس از آن رو به ویرانی نهاده است. اندیمشك در دوره قاجاریه و در حكومت حاج صالح‌خان مكری با ساختن قلعه‌ای اهمیت پیدا كرد و صالح‌آباد نامیده شد، سپس به اندیمشك تغییر نام یافت. مردم این شهر در گذشته در كپرها، چادرهای ساده و بعدها در خانه‌های گلی زندگی می‌كردند. ولی امروزه رشد و توسعه قابل توجهی یافته است.
مراكز ديدنی
 شهر لورساسانی چشمه عین خوش چشمه دهلران منطقه حفاظت شده کرخه دریاچه سد كرخه
کشاورزی و دام داری
شغل اصلی مردم انديمشك كشاورزی می باشد. محصول عمده اين بخش غلات ديمی بوده و گندم، جو، انار، انجير، سيب، گردو و انگور هم از ديگر محصولات اين شهرستان است.
مشخصات جغرافيايي
شهرستان انديمشك از شهرستان های استان خوزستان است كه ازنظرجغرافيايی در ۴۸ درجه و ۲۱ دقيقه ی درازای خاوری و ۳۲ درجه و ۲۷ دقيقه ی پهنای شمالی و در ارتفاع ۱۵۰ متری از سطح دريا واقع شده واز شمال به استان لرستان، از جنوب به دزفول و شوش و از باختر به استان ايلام محدود می شود. اين شهرستان در جلگه واقع شده و آب وهوای آن گرم و خشك است. آب آشاميدنی شهر انديمشك در نمونه آب شناسی در ايران كم نظير و بی‌مانند شناخته شده و بهترين نوع آب طبيعی و زلال در اين سامان وجود دارد.شهرستان انديمشك از نظر موقعيت راه های شوسه، اصلی و مركزی دارای اهميت بوده و راه های آن عبارتنداز:آزاد راه انديمشك – دزفول به درازای ۱۰ كيلومترجاده آسفالته اصلی انديمشك – سد دز به درازای ۲۵ كيلومتربزرگراه انديمشك – اهواز به درازای ۱۵۲ كيلومترجاده آسفالته انديمشك – دهلران به درازای ۱۷۰ كيلومترجاده آسفالته انديمشك – پل دختر به درازای ۱۰۵ كيلومترجاده آسفالته انديمشك – دره شهر در استان ايلام به درازای ۱۳۵ كيلومترراه آهن سراسری نيز از اين شهر عبور می كند.
وجه تسميه و پيشينه تاريخي
انديمشك که واژگون شده «هندی مشك» است كه در كنار خرابه های شهر قديم «لور» و «اری ترين» ساخته شده است. لور شهری آباد بوده كه مورخين نيز از آن نام برده اند، اما از قرون و سطی به بعد از آبادی آن کاسته شده و پس از آن رو به ويرانی نهاده است. در روزگار فتح‌علي‌شاه قاجار شخصی به نام حاج صالح خان مكری(حكمران شوشتر و دزفول) در كنار ويرانه های باستانی شهر لور دژی ساخت و آنرا قلعه «صالح آباد» ناميد، تا اين كه در اواخر دوره قاجاريه روستای صالح آباد در ۲ كيلومتری اين دژ بوسيله ايل «سگوند» ساخته شد كه شامل سياه چادرها و كپرهای اين ايل و برخی از مهاجران لر بختياری بود. اما ديری نگذشت كه راه آهن سراسری جنوب افتتاح شد و سياه چادرها و كپرها از ميان رفته و صالح آباد، انديمشك ناميده شد. از اين روزگاران انديمشك راه گسترش و پيشرفت را پيمود. شهر انديمشك شهری توريستی و از نظر موقعيت راه های شوسه، اصلی و مركزی مهم می باشد، زيرا تنها شهری است كه استان خوزستان، لرستان و كرمانشاهان را به هم ارتباط می دهد. در سمت شمال خاوری شهر، دشتی باير است كه از قديم مردم به آن لور گفته اند و همان سرزمينی است كه به نام ايلام از آن ياد می شود.
 
 

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها