بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
يخچال های سبلان

توضیحات

قله سبلان به ارتفاع ۴۸۱۱ متر در استان اردبيل از جمله مرتفع ترين قلل منفرد ايران محسوب مي شود. منطقه اي در غرب کشور و استان اردبيل با زمستان هاي فوق العاده سرد و برفي که مشخصه اين منطقه است. يخچال شمالي، هرم داغ، کسر داغ و يخچال شرقي سبلان از جمله يخچال هاي اين کوهستان است.پیرامون سبلان را قلل مرتفعی چندی احاطه نموده است که عبارت از :هرم داغ،کسرداغ،ایلگار،یای پاخ وقوشالار. دراطراف این ارتفاعات که هریک درنقاط مختلف قله اصلی سبلان قرار گرفته اند یخچال کوچک وبزرگ چندی مشاهده می گردد که اسامی آنها عبارت است از:یخچال بزرگ شمالی سبلان،یخچال هرم داغ،یخچال کسرداغ ویخچال شرق سبلان.
نخستین بار در سال ۱۸۸۵ وجود یخچال ها در سبلان گزارش شد. در این گزارش کاسه یخچالی توصیف شد که حدود یک کیلومتر طول و۳۳۰ متر عرض آن بود و تا حدود ۳۸۰۰ متر پایین می آمد.اما این گزارش انعکاس وسیعی پیدا نکرد. بوبک در سال ۱۹۳۴ این یخچال ها را از دور مشاهده کرد و خط برف را بین ۳۹۰۰ تا ۴۰۰ متر تخمین زد. در سال های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹شوایتزر مطالعات گسترده ای را در این ناحیه انجام داد؛ او هفت یخچال را برشمرد و از موقعیت آنها کروکی تهیه کرد.اگرچه ایستگاه هواشناسی روی خود کوه وجود ندارد، ولی بر اساس ارتفاع کوه و برون یابی داده های ایستگاه های اطراف بارش سالانه آن بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلی متر تخمین زده شده است. بارش که تقریبا بدون استثنا به صورت برف در پاییز و زمستان و بهار است یخچال ها را تغذیه می کند.
یخچال شمالیاین یخچال بزرگ ومرتفع که دقیقاًدرجناح شمالی قله قرارگرفته وازدور دست های هرنقطه از شهرها ی مشگین ولاری به وضوح مشخص است،از ارتفاع ۴۱۵۰مترشروع شده تاقلل سبلان امتداد دارد.عرض این یخچال زیاد است و باشیب بسیار تندی درپی یک شکاف یخچالی به قله می رسد.ریزش سنگ دراطراف یخچال وجودداردودرپاییز ازیخ مستحکم برخوردار می شود.
یخچال هرم داغدرکاسه بزرگ غربی قلل هرم و کسره داغ یخچال بزرگی قراردارد که شعبات آن به صورت زبانه های مرتفع دردل شاخک های هرم داغ ارتفاع گرفته است.عرض این یخچال بسیار زیاد است و زبانه های آن باشیب تندی به لبه خط الرأس قلل هرم داغ می رسند.
یخچال کسر داغدوقسمت مجزااز یخچال کسره داغ در ارتفاع ۴۰۰الی ۴۳۵۰متر،دوجناح شمال وشمال شرقی این قله مرتفع را دربرگرفته اند.این دویخچال راگرده ای سنگی وریزشی ازیکدیگر جدا می نماید. درحاشیه هر دو یخچال کسره داغ نزدیکی گرده فوق الذکر ریزش سنگ جریان دارد.
یخچال شرقی سبلانتکه یخچال شرقی سبلان واقع درلبه یال شرقی قله به سمت شمال ازجمله یکی دیگراز دیدنی های سبلان به شمار می آید. این یخچال ارتفاع ۳۹۰۰متر تا۴۵۰۰متردرزیرقله محراب ارتفاع گرفته وازپیچ یخچالی خاصی برخوردار است.شیب آن در قسمت های انتهایی تند و کمی ریزشی است.معمولا اکثر کسانی که جهت صعود یخچال برنامه دارند چادر خود را روی مورن های یخچال با فاصله ای نسبتا کم از یخچال برپا می کنند تا روز صعود سریع تر و راحت تر به ابتدای مسیر صعود دست یابند.یخچال شمالی سبلان از دیرباز مورد توجه کوهنوردان فنی ایران بود و همواره محل برگزاری کلاس های آموزشی و اردوهای فدراسیون بوده است. ارتفاع منطقه، نوع یخ و گستره وسیع یخچال از ویژگی هایی است که جهت اینگونه برنامه ها حایز اهمیت است.بزرگترین یخچال در دامنه تند شمالی قله اصلی یا قله شرقی قرار دارد.ازجمله دیگریخچال های سبلان می بایدازنقاط کوچکتری چون یخچال های شمال غربی،تکه برفچال جنوبی قوشالارویخچال های کوچک حد فاصل هرم داغ وکسره داغ نام برد.مسیر پیاده روی دسترسی به این یخچال از دره ای نسبتا وسیع قبل از پناهگاه مقدس اردبیلی که دقیقا روبه روی رخ یخچال است میسر می شود. مسیر به تدریج شیب می گیرد تا به مورن های یخچال می رسد که حرکت روی آنها کمی با دشواری همراه است.
منبع : بزنیم بیرون

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

طبیعت ایران
طبیعت ایران 3288 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :