بومیسم
جستجو
موزه گرمابه های سمنان

توضیحات

گرمابه قلی سمنان
حمام قلي در خيابان امام خميني سمنان، پشت هتل كومش در كوچه معروف به ملا قزويني واقع شده است.
در اين حمام كتيبه اي كه حاكي از تاريخ بناي اوليه آن باشد, وجود ندارد ولي عده اي تاريخ بناي آن را با آب انبار مقابل بنا هم زمان مي دانند و اگر چنين باشد مي توان حمام قلي را در زمره يكي از آثار قرن دهم به شمار آورد.حمام قلي شامل سه قسمت سربينه، رخت كن، گرم خانه و خزانه است. بخش اول يا سربينه به شكل مربعي است كه چهار غرفه با تاق هاي قوسي شكل در اطراف آن ساخته شده است. نور داخل سربينه از طريق روزنه هايي كه در وسط سقف و در اطراف آن ساخته شده است تأمين مي شود. قسمت دوم حمام گرم خانه است كه براي ورود به آن بايد از هشتي گذشت. قسمت اصلي آن داراي طرح مستطيل شكل و سقف ضربي با نورگير است.در قسمت شمالي گرم خانه طرح هخامنشي ساخته شده كه به اندازه ۲۰ سانتي متر از كف حمام بلندتر و در وسط آن حوضي قرار دارد. در قسمت باختر, گرم خانه خزانه و در بخش جنوب كه به اندازه يك متر از سطح گرم خانه پايين تر است، دوش هاي آب گرم و سرد ايجاد شده است. اين حمام، بدون در نظر گرفتن سقف گنبدي آن، به صورت بنايي جديد درآمده و تا حدودي از اصالت تاريخي خود خارج شده است.
گرمابه ناسارسمنان‌
اين‌ حمام‌ در بازار عمومي‌ سمنان‌ و در جنوب‌ شرقي‌ تكيه‌ ناسار قرار دارد. اين‌ بنا در سال ‌۱۱۱۸ هجري‌ قمري‌ در زمان‌ شاه‌ عباس‌ صفوي‌ ساخته‌ شده‌ است‌. بر بالاي‌ سر در كوچك‌ حمام‌، سنگ‌ نبشته‌اي‌با عبارت‌ «بنا كنندگان‌ اين‌ حمام‌ حاجي‌ الحرمين‌، حاجي‌ محمد زمان‌ ملك‌، به‌ تاريخ‌ ۱۱۱۸ هجري‌» بر آن‌ نقش ‌بسته‌ است‌.
گرمابه نخست‌ سمنان‌
حمام‌ نخست‌ در ابتداي‌ بازار عمومي‌ و در كنار خيابان‌ شهداي‌ سمنان‌ قرار دارد. اين‌ حمام‌از سه‌ بخش‌ سرينه‌، گرمخانه‌ و خزانه‌ تشكيل‌ شده‌ است‌. سر در اوليه‌ حمام‌، كاشيكاري‌ شده‌ و كتيبه‌اي‌ از كاشي‌قرمز دارد كه‌ عبارت‌ زير بر آن‌ نوشته‌ شده ‌است‌: «گرمخانه‌ نخست‌ سنه‌ ۱۳۴۹ ه.ق‌»
حمام‌ پهنه‌ و گرمابه‌ حضرت‌ سمنان‌
اين‌ حمام‌ كه‌ مابين‌ مسجد جامع‌ و امامزاده‌ يحيي‌ در سمنان‌ قرار دارد، درزمان‌ سلطنت‌ ابوالقاسم‌ با برخان‌ پادشاه‌ تيموري‌ (در سال‌ ۸۵۶ ه.ق‌) و به‌ دستور وزير وي‌ خواجه‌ غياث‌ الدين‌بهرام‌ سمناني‌ ساخته‌ شده‌ است‌. اين‌ بنا در زمان‌ مظفرالدين‌ شاه‌ قاجار (در سال‌ ۱۳۱۲ ه.ق‌) و به‌ دستور حاج‌ملاعلي‌ حكيم‌ الهي‌ دانشمند معروف‌ تعمير و تجديد بنا شد. ساختمان‌ حمام‌ مشتمل‌ بر سه‌ قسمت‌ رختكن‌ ياسر بينه‌، گرمخانه‌ و خزانه‌ است‌. يكي‌ از قسمت‌هاي‌ جالب‌ توجه‌ اين‌ حمام‌ سر در زيبا و كاشيكاري‌ شده‌ آن‌است‌. در بالاي‌ در ورودي‌، اشعاري‌ به‌ خط‌ نستعليق‌ خوانا و استادانه‌ نوشته‌ شده‌است‌. حمام‌ پهنه‌ از موقوفات‌مسجد جامع‌ سمنان‌ است‌ و سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ استان‌، پس‌ از باز پيرايي‌ آن‌ در سال‌ ۱۳۷۳ آنرا به‌ عنوان ‌موزه‌ مردم‌ شناسي‌ بازگشايي‌ كرد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

موقعیت

ارسال شده توسط :

تاریخ ایران
تاریخ ایران 2986 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها