جستجو
پل نادری اردبیل

توضیحات

آدرس: اردبيل – تپه نادريقدمت: پهلويابعاد: ۴۸/۵۰×۶/۲۰×۸/۲۰ متربستر و مشخصه تاريخي پل:اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است.تاريخ شروع مرمت: سال ۷۵/۱۳۷۴ ه.شتوصيف معماري:پل نادري، پلي چهارچشمه با پايه ها و نماي سنگي و طاق هاي آجري ميباشد.شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:اين پل در دوره پهلوي دوم بر روي پلي به يادگار مانده از دوره صفوي که عامل ارتباطي جاده اردبيل به تبريز مي باشد، بنا شده است.مشخصات فني:اين پل شامل چهار دهانه با پايه هاي سنگي و قوس هاي نيم دايره کامل و موج شکنهايي به صورت منحني مي باشد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

تاریخ ایران
تاریخ ایران 2986 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها