بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 246
رامیان

توضیحات

راميان شهري در استان گلستان ايران و مرکز شهرستان راميان است.جمعيت اين شهر بر اساس سرشماري سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۲,۰۰۸ نفر بوده‌است.تقسيمات کشوريشهرها: راميان، دلند، خان به بينتقسيمات: مرکزي، فندرسک
جاذبه‌هاي گردشگرياز جاذبه‌هاي گردشگري شهرستان راميان مي‌توان به قله ۲۴۰۰ متري قلعه ميران، استخر طبيعي گل راميان با عمق نزديک به ۸۰ متر، مجموعه ابشارهاي سرخه کمر به تعدا ۵ ابشار، مجموعه ابشارهاي جوزک، مجموعه ابشارهاي سيد کلاته به تعداد ۸ ابشار، مجموعه ابشارهاي چفت که تعداد انها به ۱۲ ابشار مي‌رسد که کوتاهترين ان ۸ و بلند ترين ان ۳۲ متر ارتفاع دارد، ،مجموعه ابشارهاي پشمکي، چشمه نيلبرگ، چشمه سيد کلاته، انجير چشمه، منطقه کوهستاني و برف گير النگ، چشمه پير کرم، مجموعه ابشارهاي شير اباد، غارناشناخته شيراباد، دهکده توريستي پاقلعه، جنگل دره ملا و باغ تاشته، پارک جنگلي زيباي دلند، ذخيره گاه بين المللي سرو زربين، جنگل پنهان خانه،گرم چشمه،ديو چشمه، روستاي تاريخي کشکک، تپه تاريخي نقاره خانه ، بقعه متبرکه امامزاده بي بي حليمه خاتون الهادي و همچنين موزه مردم شناسي شهر راميان اشاره کرد.
قلعه ميرانقلعه ميران يا قلعه موران يا قلعه ماران يا دژتاکي قله‌اي به ارتفاع ۲۴۳۰ است متر که در جنوب غرب شهر راميان واقع شده‌است در بالاي اين قله زميني مسطح به مساحت ۳ کيلومتر مربع قرار دارد که در طول تاريخ پايتخت و مرکز برخي حکومت‌ها بوده‌است که از مهمترين ان‌ها مي‌توان به پايتخت ييلاقي سلسله اشکانيان اشاره کرد . همچنين کتب فراواني در خصوص تاريخ قلعه ميران مطالبي نگاشته‌اند که در ذيل به برخي از انها اشاره مي‌شود : ۱- ابت در سال ۱۲۶۰ه.ق در باره موران قلعه مي‌نويسد: موران قلعه ، کوه بلندي است در طرف شرقي استرآباد و هشت فرسنگي آن. بالاي آن قلعه خرابه ايست که زنداني و چاهي و اراضي کشت دارد. دسترسي به قلعه از راهي باريک است مي‌گويند در موران قلعه محمد زمان خان-يکي از حکام محلي دوران فتحعلي شاه- تمام سران ايل قاجار را زنداني کرد و برادر خود-رحيم خان-را مامور ايشان نمود و اعلان استقلال داد.فتحعلي شاه سربازاني به فرماندهي حسين خان –پدر حاکم امروزي(۱۲۶۰)استرآباد-به اين قلعه فرستاد. ساکنان استرآباد او را اسير کردند و به دست سربازان رحيم خان دادند. ۲- رابينو در باره قلعه موران مي‌نويسد: قلعه ماران در کوه ماران(=ايلان)از کوههاي راميان در ميان چمنزاري واقع است. راه باريکي به آن منتهي مي‌شود. در مقابل مهاجمان به آساني قابل دفاع است ۳- نصيرالکتاب نقل مي‌کند که محمد حسن خان جلاير خود را فرمانرواي دشت گرگان نموده و اعلان استقلال داده بود. موقعي که حکومت مرکزي براي سرکوبي او لشکر فرستاد به قلعه ماران کوه پناه برد. ۴- در تاريخ اشکانيان تاليف محمد حسن خان اعتمادالسلطنه آمده‌است که سلاطين اشکاني شش ماه از سال را در تيسفون سر مي‌کردند و شش ماه ديگر را در ييلاقات طبرستان و مازندران و شاه کوه و استرآباد بودند. ۵- سايکس مدعي است که قلعه ماران. همان پايتخت دوم اشکانيان است که تيرداد ساخته و آن را دارا ناميده که همان داريون يونانيان است. ۶- همچنين گريگوري ملگونوف در بيان ثروت کوهستان هاي استرآباد اشاره به کوه قلع ماران در شرق فندرسک دوازده فرسنگي فندرسک که حاوي قلع و مس است مي‌کند. ۷- سعيدي مولف کتاب راميان و فندرسک در باره قلعه ماران(=موران)مي نويسد. کوه قلعه ماران بلندترين کوههاي بخش راميان و گرگان است. سر کوه مسطح و مرتع گاو و گوسفند است و چشمه آبي بر سر کوه‌است که مورد استفاده دامداران است. گندم هاي ذخيره امير خان سردار- برادر محمد زمانخان که در چاههايي که در قله‌است همانند ذغال تا امروز باقي است.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :