جستجو
امامزاده حمزه و قاسم

توضیحات

امامزاده هاي حمزه وقاسم درمحل گورستان شهر ( حمزه پسرموسي بن كاظم وقاسم پسرحمزه است) طبق نوشته آن بنا مربوط به ۲۵۰ هجري قمري است كه دردوضريح چوبي مشبك جداگانه دركنار هم مدفون شده اند.)

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

تاریخ ایران
تاریخ ایران 2986 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها