بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 510
شهر شباب

توضیحات

شهر شباب به جهت اينكه در قلب رشته كوه زاگرس و شهرستان چرداول قرار گرفته، داراي همه زيباييها و دل انگيزهاي اين رشته كوه است و به همين سبب آن را «عروس زاگرس» مي شناسند و در اين استان، شهرستان بزرگ و كهن چرداول(شهر شباب) را بايد عروس همه زيباييها و جذابيتهاي طبيعت در اين استان و در واقع نگين طبيعت آن دانست كه داراي ارتفاعات و كوههاي عظيم، دره ها، دامنه ها و دست سرهاي بسيار زيبا ، سرسبز و خرم و كوهها پوشيده از حنگلهاي گونه گون و گسترده بلوط ورودهاي خروشان كه از دل كوهسارها جاري مي شوند و جاده هايي كه ازميان دامنه هاي كوهستاني عبور مي كنند و تنگه ها و گذرگاههاي ميان كوهي كه هم در دل خود رودهاي خروشان را جاري ساخته اند و هم بر قله هاي رفيع خود قلعه هايي را به يادگار دارند كه از گذشته پر رونق و تاريخ پراقتدار خود خبر مي دهد و نسيمي كه صبحگاهان و شامگاهان از اين كوهساران مي وزد . رايحه و شميم عطرآگيني است كه مشامها را نوازش مي دهد و اكسيري است كه زنگار زندگي ماشيني را از روح خسته آدمي مي زدايد و به انسان نشاط و شادابي وصف ناپذيري مي بخشد كه با ذات طبيعت خواه او عجين و سازگار است.
همه اينها هر كدام زيبايي و طراوت شگفت انگيزي را بخصوص در فصل بهار به طبيعت منطقه مي بخشد كه جذابيت خاصي رابراي مسافران و ميهمانان ايجاد مي كنند كه دركمترجاي ديگر مي توان نظير آن را يافت.
با اين وصف، ضمن خوش آمدگويي و گرامي داشتن مقدم ميهمانان عزيز و جهانگردان محترم به شهرستان زيبا و دلنواز چرداول،همچنین شهر شباب فهرستي كوتاه از مشخصات اين مكانهاي طبيعي و تاريخي ارائه مي گردد.
بارندگي : منشأ عمومي بارندگي در اينبخش همانند اكثر نقاط غرب كشور، اكثراً جريانات مرطوبي است كه همراه با مراكز كم فشار وابسته به جبهه ها در جهت عمومي غربي-شرقي حدود۷ ماه از اواسط مهرماه تا اواسط ارديبهشت، از كشور عبور مي كند. بخش مهمي از اين جريانات از سمت درياي مديترانه در امتداد محورهاي مختلفي كه قابل تقسيم به محور شمالي-جنوبي هستند، وارد سطح كشور مي شود و بخش ديگري از توده هاي هوايي مرطوب نفوذ يافته به كشور از آبهاي آزاد شمالي منشأ مي گيرد. اين توده هوا پس از عبور از قفقاز يا درياي سياه، از سمت شمال غربي وارد ايران مي شود. آخرين بخش توده هاي هوايي مرطوب پس از عبور از درياي سرخ(توده كم فشار سوداني) در خليج فارس از سمت جنوب غربي وارد كشور مي شود و در مسير خود مناطق جنوب غربي كشور را تحت تأثير قرار مي دهد. خليج فارس نيز در شرايط خاص سينوپتيكي به عنوان منبع مهمي در تغذيه توده هاي هوايي بارانزا و تغذيه توده هاي هوايي ناپايدار هوا در منطقه محسوب مي شود.
تقسيم بندي اقليمي بخش شباب : بر اساس بررسي هاي تلفيقي و شرايط كلي آب و هوايي به نظر مي رسد كه بر اساس روش«آمبرژه» اقليم دهستان شباب در محدوده نيمه مرطوب معتدل قرار مي گيرد و بر اساس روش«دومارتن» نيز اقليم دهستان شباب در محدوده اقليم مديترانه اي در كوهپايه ها و ارتفاعات و در محدوده اقليم نيمه مرطوب در دشت ها قرار مي گيرد.
پوشش گياهي بخش شباب :
پوشش گياهانبخش شباب به صورت غالب، پوشش گياهي زاگرس است كه شامل پوشش گياهي نيمه جنگلي و مرتعي مي شود و در مناطق مشجر داراي عناصر زير است : بلوط غرب(Quelcas bruntil )، كيكم (Acermanspessul )، بادام هاي خودرو(Amygdalus spp )، گلابي هاي خودرو(Pyru spp )، زالزالك(Crutaejus ).
در اينبخش نيز مانند ساير نقاط استان ايلام، جنگل انبوه و فشرده ديده نمي شود و درختان آن به طور پراكنده در نواحي مختلف واقع شده اند و در نواحي كوهستاني و اراضي كه داراي شيب هستند، پارك لندها را به عنوان پوشش گياهي غالب در اين دهستان به وجود آورده اند. پوشش گياهي در نواحي غيرمشجربخش گونزارها را به وجود آورده اند كه اين بخش نيز مانند پارك لندها به عنوان پوشش غالب و حتي تنها پوشش گياهي اين شهرستان محسوب مي شوند.
علفزارهاي كوهسري : در ارتفاعات بالاي۱۲۰۰ متري کوه های اينبخش علفزارهاي كوهسري واقع شده است كه به علت بارش برف بيشتر در اين ارتفاعات، اين علفزارها از ميزان نزولات بيشتري برخوردار هستند. اين علفزارها به علت موقعيت مكاني، اقليمي و پوشش گياهي خود به عنوان ييلاق اين منطقه محسوب مي شوند.
پارك لندها و گونزارها : مهمترين پوشش گياهي دهستان شباب را پارك لندها و گونزارها تشكيل مي دهد كه در تمام نقاط اين دهستان واقع شده اند. گياه غالب رويشي در اين قسمت ها بلوط غرب و بنه نيز ديده مي شود.
اينك به اقتضاي نياز و برآوردن مقصود به معرفي اجمالي توانهاي شهر شباب بسنده مي كنيم.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.