بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 357
بیله سوار

توضیحات

نام قديمی بيله سوار، «آران» به معنی دشت آفتابگير بوده است كه بعد ها آن را بيله سوار ناميده اند. بيله سوار در گوشه شمال شرقی آذربايجان و در جنوب رود ارس با فاصله ای حدود ۵۰ كيلومتر از سمت خاور با دريای مازندران قرار دارد. مهم ترين صنايع دستی شهرستان بيله سوار گليم و جاجيم بافی است كه گليم جزو صادرات شهرستان محسوب می شود. بيله سوار مركز مهم بازرگانی بوده دارای گمرک فعالی است و به علت موقعيت گمركی و از نظر مبادلات بازرگانی ميان ايران و روسيه گسترش يافته است.
مکان های دیدنی و تاریخی
سواحل رودخانه قره سو که از جنوب به شمال شهرستان بيله سوار جريان يافته، از جمله گردشگاه هاي مهم مردم به شمار مي آيند.
صنايع و معادن
صنايع دستي مهم ترين صنعت بيله سوار را تشكيل مي دهند. بيله سوار مركز مهم بازرگانی بوده دارای گمرک فعالی است. بيله سوار به علت موقعيت گمركی و از نظر مبادلات بازرگانی ميان ايران و روسيه گسترش يافته است.کشاورزی و دام داری
شغل اصلی ساكنان بيله سوار كشاورزی و بازرگانی می باشد. خاک حاصل خيز و آب و هوای مساعد برای كشاورزی و دام پروری و وجود نيروی انسانی فعال سبب رونق كشاورزی و دام پروری در منطقه شده است. آب كشاورزی از رودها تامين می شود و گندم و جو، كنجد، پنبه، بنشن، گياهان علوفه ای، چغندر قند و سيب از عمده ترين محصولات كشاورزی بيله سوار هستند. دام پروری نيز در اين شهرستان رونق دارد و انواع فرآورده های دامی جزو فرآورده های صادراتی شهرستان محسوب می شود.
وجه تسميه و پيشينه تاريخي
نام قديمی بيله سوار، آران به معنی دشت آفتابگيربوده است كه بعد ها آن را بيله سوار ناميده اند. حمدالله مستوفی در « نزهه القلوب » درباره بيله سوار می نويسد:« از اقليم پنج است. اميری پيله سوار نام يعنی سردار بزرگ از امرای آل بويه ساخت و اكنون به قدر ديهی مانده است. آبش از رود باجروان است و حاصلش غله باشد ». بيله سوار بين دو رود « بالها رود » و « آب بيگلر » گسترده است. اين بخش با نام پيله سوار هم شناخته می شود. برخی ها معتقدند نادرشاه افشار هنگامی كه برای تاجگذاری به « اصلاندوز » می رفت ( سال ۱۱۴۸ هـ . ق ) ارتشی مجهز به انبوه فيل ها او را همراهی می كردند و برای مدتی در اين منطقه ماندند.اين سرزمين در تاريخ دير پای خود حوادث بسياری را از سر گذرانده است كه می توان از هجوم و حمله قوم «اوغور» و تغيير زبان و دين مردم، ‌تشكيل قشون قزلباش از عشاير شاهسون توسط شاهان صفوی، حملات روس ها در زمان عباس ميرزای قاجار و هجوم و اشغال آذربايجان توسط سربازان روسيه در جنگ اول و دوم جهانی، نام برد.مشخصات جغرافيايي
بيله سوار در گوشه شمال شرقی آذربايجان و در جنوب رود ارس با فاصله ای حدود ۵۰ كيلومتر از سمت مشرق با دريای خزر قرار دارد. بيله سوار از قسمت مشرق و شمال شرق و جنوب شرق با خاک جمهوری آذربايجان مرز مشترک دارد و بلندی متوسط آن ۹۰ متر از سطح درياست. رود بلغارچان از كنارش می گذرد.شهر بيله سوار مرکز اين شهرستان در ۴۸ درجه و ۲۲ دقيقه طول جغرافيايی و ۳۹ درجه و ۲۳ دقيقه عرض جغرافيايی قرار گرفته است. آب و هوای آن معتدل و مرطوب است. شهر بيله سوار در مسير راه اصلی گرمی – پارس آباد قرار دارد. از اين طريق ۵۸ كيلومتر به سوی شمال غربی با پارس آباد و ۵۶ كيلومتر به سوی جنوب غربی با گرمی فاصله دارد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :