بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای سليم سرا

توضیحات

برای دیدن سلیم سرا باید به آدرس زیربیایید:
گیلان-رودسر-واجارگاه و درانتهای واجارگاه به یک دو راهی می رسید که تابلویی سلیم سرا را به شما با نام خیابان چایکاران(سلیمسرا)راهنمایی می کند.کمی که از واجارگاه خارج شدید به رودخانه ای می رسیدکه پل آن شهرواجارگاه رابه سلیم سرامتصل می سازد.
البته لازمه که قبلش بگم سلیم سرادرتقسیمات کشوری درجایگاه شهرقراردارد ولی بدلیل علاقه بنده به روستاومحیط روستانشینی ونیزبدلیل بافت روستایی سلیم سرا ازلقب روستا برای اون استفاده میکنم.
مسیرسلیم سراچند سالی هست که آسفالت شده و دارای چشم اندازی بسیار زیبا می باشد.دراین مسیرکه حرکت می کنیددر دوطرف آن باغهای چای وپرتقال ومزارع برنج قراردارد ونیزدر روبروی شما کوه سمام جلوه بسیارزیبایی به این روستا داده است.
منطقه ای بسیارسرسبزوخرم که مردم آن به کارهای کشاورزی ودامداری مشغولندوبسیارمهربان؛فداکار؛پرتلاش ومهمان نوازمی باشند.محصولات کشاورزی آنان برنج ؛چای ومرکبات می باشد.
شهرواجارگاه درشمال آن قرار دارد و مردم بیشتر مایحتاج زندگی خودرا ازاین شهرتهیه می کنند.از سلیم سراکه خارج شدیدوبه سمت جنوب آن رفتیدبازبه رودخانه ای می رسیدکه پل آن سلیم سرا رابه روستای مازوکله پشته متصل می سازد.درشرق آن نیزروستاهای گاوماست وباغدشت وسیاهکلرودودرغرب نیزبندبن،سیاهکله،فشکل پشته وکمی دورترگیل ملک ،بزکویه وفبیل سرا قرار دارد.
دربین سلیم سرا و همسایگان غربی آن رودخانه ای قرار دارد که همان رودخانه ای است که پل آن واجارگاه را به سلیم سرا وسلیم سرا را به مازوکله پشته متصل می سازدومسیری خاکی نیز سلیم سرا را به همسایگان شرقی متصل می سازد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :