بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
نقش شاپور

توضیحات

نقش برجسته شاپور دارابگرد
در چهار كيلومتري جنوب داراب در دامنه كوهي به نام پهنا ، نقش برجسته اي از دوران ساسانيان وجود دارد كه بيانگر پيروزي شاپور اول بر امپراتوران روم است.
در اين نقش شاپور سوار بر اسب در وسط سنگ نگاره تمام رخ ديده ميشود و سه امپراتور رومي در جلوي او قرار دارند.اين نگاره در بالاي چشمه آب و بركه اي پر از ني قرار دارد.
اين نگاره ۹.۱۰ در ۵.۴۰ متر است شاپور اول هنگام پيروزي بر قيصر والرين حدود ۶۳ سال سن داشته است. اين نگاره بلافاصله پس از پيروزي كنده شده است. در اين نگاره شاپور تاج هميشگي خود را ندارد و تاجي شبيه تاج پدرش اردشير اول بر سر دارد.
دست چپ شاه بر سر والرين است و در دست راستش چيزي مسطح و چهارگوش دارد. اسب به زيبايي تمام توسط هنرمند حجاري شده است. زير پاي اسب يك قيصر رومي افتاده است. پشت سر شاه ۱۸بلند پايه ايراني ايستاده اند. سمت راست شاه يعني مقابل او رومي ها هستند.
مقابل او قيصر رومي ايستاده و سر خود را به پايين انداخته و متفكر به نظر ميرسد. قيصر ديگري به سوي شاپور مي شتابد ودستهاي خود را ملتمسانه به سوي شاپور دراز كرده است. قيصري كه زير پاي اسب افتاده است گورديان سوم است كه در سن ۱۹ سالگي در ميشه در كرانه فرات كشته شده است.
در اين نگاره نيز به اقتضاي سن كم او بدون ريش است. قيصري كه شاپور بر سرش دست ميكشد فيليپوس عرب است كه پس از مرگ گورديانوس صلح را به مبلغ نيم ميليون دينار از شاپور خريداري كرد. پيمان صلح در سال ۲۴۴ ميلادي بسته شد. قيصر سوم والرين است كه در سال ۲۶۰ ميلادي در ادسا اسير شاپور شده است.
آدرس: ۴کیلومتری جنوب داراب، دامنه کوه پهنا

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

تاریخ ایران
تاریخ ایران 2986 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :