جستجو
زنجانرود ( زنجان چای )

توضیحات

سرچشمه ارتفاعات سلطانيه چمن سلطانيه
امكانات توريستي چايخانه بين راهي
بهره برداري صيد تفريحي ماهي و شكاري پرنده
رودخانه زنجان رود كه اصطلاحا” به آن زنجان چاي نيز ميگويند با طول تقريبي ۱۲۰ كيلومتر از حدود سلطانيه واقع در جنوب شرق زنجان سرچشمه ميگيرد و بعد از عبور از جنوب شهر زنجان در حدود روستاي رجعين در كيلومتر ۸۴ شمال غربي زنجان به رودخانه قزل اوزن مي ريزد . جريان رودخانه از جنو.ب شرق به شمال غربي است و اوايل آن زاينده رود است.
حمدا… مستوفي در نزهه الغلوب مي نويسد آب زنجان رود كه آنرا ناج رود ، ماج رود ، ماخ رود ، ناجر رود و ناخرود خوانند از توابع سلطانيه بر ميخيزد و با آب كوههاي زنجان جمع شده بر ولايت زنجان ميگذرد و به سفيد رود ميريزد.
طول آن ۲۰ فرسنگ باشد و در اين رود نيز از آغاز تا ۱۰ فرسنگ زاينده است.
اين رود كه در خاك شهر زنجان از ميان باغات جنوبي شهر ميگذرد در دو طرف بستر خود و تقريبا” در تمام طول خود دره سر سبز باغات زنجانرود را تشكيل ميدهد كه از سلطانيه شروع و در روستاي رجعين پايان مي يابد و در اين مسير نه تنها باغات طرفين بستر رودخانه از آب اين رودخانه مشروب ميشوند بلكه با بستن سدهاي محلي موسوم به ” باستيان ” آب رودخانه را به نهرهاي منشعبه از آن هدايت مي نمايند و بوسيله آن نهرها باغات و مزارع شهر را مشروب مي نمايد.
در گذشته بسيار نزديك اين نهرها در محدوده خاك شهر زنجان كه از روستاي سايان واقع در ۶ كيلومتري شرق زنجان با باستيان هاي محلي شروع و در قريه كوشكان ولقع در ۸ كيلومتري غرب زنجان پايان مي يافت ، از شرق به غرب عبارت بودند از : نهر خراب ، نهر زرتان ، هر گلجين ، نهر خساغ ، نهر اكبر ، نهر رامين ، نهر فولاد ، نهر توپ آغاجي ، نهر مال دره ، نهر دفترخانه ، نهر خلول ، نهر سرداب ، نهر زنجان ، نهر اسحق . نحوه ساخت باستيان يا سد محلي به اين گونه بوده است كه مالكين باغات جنوب شرقي باستيان يا سد محلي اوليه جلو جريان آب را مي گرفتند و با تشكيل دادن حوضچه هاي آب رودخانه را بالا مي آوردند و در نتيجه قسمتي از آب زنجان رود را به نهر خراب ( سايان ارخي ) بسته سوار ميكردند و با آن باغات و اراضي زراعي خود را مشروب ميكردند .
بعد آب زنجانرود پس از پر شدن حوضچه در بستر خود جريان مي يافت و با آبهاي زائد از بستر رودخانه بسوي باستيان دوم ( نهر رزتان ) بسته كه چند صد متر پايينتر از آن احداث شده بود جاري مي شد . و در مبدا’ نهر ورتان باز قسمتي از آب رودخانه زنجانرود سوار نهر وران ميشد . و اراضي و باغات اطراف خود را مشروب يكرد و بقيه آن باز در بستر رودخانه جاري ميشد و اين روش تا آخر باستيان (مبدا’ نهر اسحق ) ادامه مي يافت و به اين ترتيب كليه باغات نهر را از آب رودخانه زنجانرود مشروب ميشدند و دره سرسبز را بوجود مي آوردند.
زيبايي و سرسبزي طبيعت اطراف زنجانرود در مجاورت شر زنجان و جنوب اين شهر با سه پل آجري زيبا موسوم به پل حاج سلمان ، ميربها’ الدين ، و سردار كه توسط افراد خير در سه قرن گذشته احداث شده ، ادغام شده و حاصل اين تركيب ايجاد فضاي بسيار مناسب براي گردشگري است كه در طول دهها سال محل تفريح و تفرج اهالي زنجان و ميهمانان بوده بطوريكه سابقه گردشگري در اين منطقه به اندازه سن و قدمت پلها مي باشد.
قبلا” تصور بر اين بود كه آثار تاريخي زنجانرود در مجاورت شهر زنجان به سه پل تاريخي مذبور ختم ميشود .
متعاقبا” در بررسي حاشيه زنجانرود مشخص گرديد آثار تاريخي اين منطقه محدود به پلها نبوده و شامل آثار ديگري نيز مي شود . محدوده اين بررسي از شمال شامل ضلع جنوبي كمربندي خيام (از مجورت سيلو تا انتهاي كمربندي بطرف جاده تبريز و از جنوب : ضلع شالي اتوبان جديدالاحداث زنجان – تبريز از ۵۰۰ متري شرق ابنار كالسيمين تا ۵۰۰ متر بعد از پل سردار

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

طبیعت ایران
طبیعت ایران 2469 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :