جستجو
شهر باغشاد

توضیحات

شهر باغشاد واقع در شهرستان لنجان در فاصله ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان می باشد که در سال های اخیر
با توجه مشکل خشکی رودخانه زاینده رود در محدوده شهر اصفهان و لنجان سفلی، و به دلیل جاری بودن
آب در منطقه باغشاد و پل کله و همچنین جاده دسترسی مناسب( مجاور اتوبان اصفهان-شهرکرد) بسیاری از
گردشگران این منطقه را برای استقرار و تفریح انتخاب میکنند.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :